Abstrakt

Wprowadzenie: Omówiona została działalność Ukraińskiego Naukowo Badawczego Instytutu Obrony Cywilnej (УкрНИИГЗ) na współczesnym etapie rozwoju. Omówiono zasady działalności instytutu i uzyskanych efektów. Określono kierunki priorytetowe rozwoju instytutu, jako centrum nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Słowa kluczowe: ogień, ochrona przeciwpożarowa, sprzęt przeciwpożarowy