Abstrakt

Wprowadzenie: Artykuł poświęcony jest kwestiom projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej w oparciu o podejście systemowe. Przedstawiona została analiza wyników wcześniej przeprowadzonych badań w tej dziedzinie. Na podstawie obowiązującej bazy aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego sformułowane zostały cele wykrycia pożaru oraz modele matematyczne opisujące warunki ich osiągnięcia. Uzasadnienie parametrów przestrzennych rozmieszczenia detektorów pożaru (termicznych, termicznych o zróżnicowanym działaniu, detektorów płomienia) umożliwiło opracowanie modelu spalania cieczy węglowodorowych w warunkach obecności przepływów powietrza oraz w warunkach zanieczyszczenia powietrza pyłami i kurzami. Zaprezentowane zostały przykłady obliczeń do opracowanych modeli.

Słowa kluczowe: podejście systemowe, automatyka pożarnicza, sygnalizacja pożarowa, cele wykrycia pożaru