Abstrakt

Wprowadzenie: W artykule opisano model matematyczny służący do określenia niezbędnej liczby jednostek operacyjnych służby pożarniczej potrzebnych do skutecznej ochrony przeciwpożarowej obszarów zamieszkanych. Przedstawione zostały wyniki zautomatyzowanego Systemu Informacji Geograficznej do planowania działań i określania wyposażenia jednostek operacyjnych służby pożarniczej chroniących obszary zamieszkane. W artykule autorzy prezentują strukturę systemu i jego funkcjonalne możliwości.

Słowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa, cele wyjazdu do pożaru, maksymalna odległość od jednostki do obiektu zajętego pożarem, systemy GIS

Typ artykułu: studium przypadku