Abstrakt

Wprowadzenie: W poniższej pracy przedstawiono wyniki badań reakcji barwionych poliamidów PA 6 na ogień. Badania przeprowadzono w oparciu o normy zapalności materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia (PN-EN 11925-2) i intensywności wydzielania ciepła (ISO 5660-1/2). Uzyskane wyniki badań (intensywności wydzielania ciepła, emisji masowej tlenku i dwutlenku węgla, długość zniszczenia próbki) wskazują na znaczący wpływ substancji barwiącej na właściwości pożarowe poliamidu 6.

Słowa kluczowe: poliamid, barwnik, pożar, ciepło spalania, produkty spalania

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy