Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest prezentacja wyników badań naukowych tj. badań teoretycznych i empirycznych, które w ramach przewodu doktorskiego zostały przeprowadzone przez autora na przełomie 2010 i 2011 roku. Ponadto opracowanie jest swoistą prezentacją gotowego rozwiązania w dziedzinie zarządzania i dowodzenia, a także propozycją wprowadzenia nowych matryc bezpieczeństwa w struktury Państwowej Straży Pożarnej przy wykorzystaniu metodologii matrycowania.

Wprowadzenie: Wraz z rozwojem cywilizacji i technologii, na naszej planecie, z roku na rok, rośnie liczba zagrożeń i zdarzeń wywołanych przez naturę oraz człowieka. Ludność od dawien dawna poszukiwała i poszukuje nadal stałych rozwiązań, które posłużyłyby zapewnieniu optymalnego bezpieczeństwa dla życia, zdrowia i mienia. W związku z tym w latach ubiegłych do życia powołano liczne podmioty i instytucje ratownicze. Służby ratownicze m. in. takie jak Państwowa Straż Pożarna muszą dążyć do sprostania wszelkim wyzwaniom. Głównym elementem wpływającym na skuteczność prowadzenia działań jest efektywne zarządzanie i koordynacja akcji ratowniczo-gaśniczych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom specjalistów w dziedzinie zarządzania i dowodzenia, autor niniejszej publikacji przeprowadził badania naukowe w obszarze sporządzania matryc bezpieczeństwa. Artykuł pt.: „Wykorzystanie matryc bezpieczeństwa w zarządzaniu i koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej” ukazuje propozycję matryc bezpieczeństwa, które mogą zostać wykorzystane w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczej.

Wyniki: W artykule zaprezentowano opis potencjału ratowniczego Państwowej Straży Pożarnej, rodzaje zadań, które na miejscu zdarzenia wykonuje ww. służba ratownicza. Przy pomocy metod i technik badawczych wyodrębniono grupę zagrożeń, w których biorą udział jednostki PSP, oraz przedstawiono wyniki badań ankietowych, które zostały przeprowadzone wśród strażaków. Na podstawie ww. elementów przygotowano ryciny dwóch matryc bezpieczeństwa w ujęciu zagrożeniowym i zadaniowym ze wszystkimi podmiotami ratowniczymi oraz ryciny dwóch matryc bezpieczeństwa w ujęciu zagrożeniowym i zadaniowym dla Państwowej Straży Pożarnej.

Wnioski: Autor wskazuje możliwe obszary wykorzystania nowych matryc w sferze bezpieczeństwa i koordynacji oraz dowodzenia akcjami ratowniczo-gaśniczymi dla Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto sugeruje, że metodologia matrycowania i matryce bezpieczeństwa będą trzonem programów komputerowych w dziedzinie zarządzania i dowodzenia.

Słowa kluczowe: matryca bezpieczeństwa, zarządzanie, zarządzanie bezpieczeństwem, koordynacja działań, Państwowa Straż Pożarna

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy