Abstrakt

Cel: W artykule omówiono kwestię efektywności pracy wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w obiektach turystycznych z punktu widzenia jej zasilania w różnych sytuacjach i warunkach pracy, a także zaproponowano możliwe rozwiązania w tym zakresie.

Wprowadzenie: Rozwój gałęzi turystycznej w państwie związany z organizacją różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym przyczynił się do intensywnego budownictwa i rekonstrukcji obiektów mających na celu zapewnienie turystom komfortowych warunków pobytu. Dlatego też wiele obiektów zlokalizowanych jest w malowniczych punktach z dala od obszarów zamieszkanych. Takie budynki mają mniejsze możliwości korzystania określonych zasobów takich jak elektryczność, woda, komunikacja. Aby ochronić ludzi oraz ich majątki przed skutkami pożaru, konieczne jest zapewnienie regularnej dostawy energii elektrycznej do systemów ochrony przeciwpożarowej w tym wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Analizując wykorzystywane dziś autonomiczne źródła zasilające oraz biorąc pod uwagę szybki rozwój techniki, szczególnie w sferze elektroniki i półprzewodników, ustalono, że do zapewnienia zasilania rezerwowego, zgodnie z dokumentami regulacyjnymi – użytkownikom systemów ochrony przeciwpożarowej pierwszej kategorii, optymalnym rozwiązaniem będzie wykorzystanie baterii akumulatorowych w zestawie z autonomicznymi przetwornikami napięcia.

Metodologia: W procesie opracowywania artykułu przeprowadzono analizę ilościową przypadków wyłączenia sieci wysokiego napięcia i odcięcia energii na obszarach zamieszkanych. Opracowano model matematyczny rezerwowego źródła zasilania z akumulatorowych baterii z autonomicznymi przetwornikami napięcia dla wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, wykorzystując teorię modelowania systemów. W celu potwierdzenia słuszności modelu i przeprowadzenia eksperymentów opracowano i wykorzystano stanowisko eksperymentalne.

Wnioski: Przedstawiony sposób zapewnienia rezerwowych źródeł zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przy pomocy baterii akumulatorowych i autonomicznych przetworników napięcia zapewnia niezbędne parametry energii elektrycznej w obliczonym czasie do przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz pozwala na szybszą aktywację systemów w porównaniu z innymi źródłami zasilania przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Co więcej, metoda ta nie wymaga modernizacji funkcjonujących i używanych systemów, a także szczególnych warunków użytkowania. Proponowane rozwiązanie zwiększa efektywność zasilanego systemu półtorakrotnie.

Słowa kluczowe: pożar, instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, system ochrony przeciwpożarowej, bateria akumulatorowa, autonomiczny przetwornik napięcia, zasilanie elektryczne

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy