Abstrakt

Cel: Udoskonalenie taktyki gaszenia metodą podpowierzchniową pożarów w zbiornikach z ropą i substancjami ropopochodnymi

Wprowadzenie: Jednym z priorytetowych kierunków w zapobieganiu wielkoskalowym wyciekom ropy i produktów ropopochodnych jest ochrona przeciwpożarowa obiektów do przechowywania ropy i jej pochodnych. Wybuch pożaru w jednym ze zbiorników w całym jego kompleksie, niewłaściwe zlokalizowanie i gaszenie pożaru mogą doprowadzić do uszkodzenia zbiornika, wycieku ropy lub ropopochodnych, szybkiego rozprzestrzenienia się pożaru na cały kompleks zbiorników, uszkodzenia innych zbiorników i jeszcze większego wycieku ropy i produktów ropopochodnych. Podanie piany o niskiej liczbie spienienia (piany ciężkiej) metodą podpowierzchniową jest możliwe nie tylko poprzez przewody systemu gaśniczego, lecz także poprzez rury technologiczne (rurociągi naftowe, przewody do oczyszczania z osadów dennych) zlokalizowane w dolnej części zbiornika. Przy tym praktycznie całkowicie wyklucza się możliwość uszkodzenia generatorów piany i rur technologicznych wskutek wybuchów i strumieni ciepła. Piana o niskiej liczbie spienienia wychodząca z generatorów piany umieszczonych za barierą ochronną wypycha z rurociągów paliwo i trafia do zbiornika.

Wnioski: Opracowano i skonstruowano urządzenie do operacyjnego wcięcia się w celu wywiercenia otworów w rurach technologicznych i następnie podania powietrzno-mechanicznej piany gaśniczej o niskiej liczbie spienienia do warstwy paliwa. Urządzenie ustawiane jest na rurociągach o zewnętrznej przekątnej 159, 168 lub 219 mm z pokryciem lakierniczym. Przeprowadzono badania eksperymentalne zastosowania urządzenia do wcięcia się w rury technologiczne zbiorników w celu realizacji gaszenia metodą podpowierzchniową. Z pomocą urządzenia podawana jest piana pod powierzchnię płonącego produktu naftowego w zbiorniku niewyposażonym w zamontowany na stałe przewód do podawania piany gaśniczej. Zastosowanie urządzenia zwiększy efektywność gaśniczą oraz zapewni większy poziom bezpieczeństwa załogi.

Znaczenie dla praktyki: Gaszenie metodą podpowierzchniową ropy i produktów naftowych w zbiornikach niewyposażonych w stacjonarne systemy gaśnicze jest zasadniczo możliwe dzięki rurom technologicznym. Podawanie powietrzno-mechanicznej piany jest realizowane poprzez dostępne kolanka, jak również przez odgałęzienia otrzymane dzięki wcięciu. Zadanie wycięcia otworu przeprowadzane jest za pomocą sprzętu produkowanego seryjnie.

Słowa kluczowe: pożar, powietrzno-mechaniczna piana gaśnicza, podpowierzchniowa metoda gaszenia ropy i produktów ropopochodnych, zawór, wbudowany bandaż