Abstrakt

Cel: Cel poznawczy sprowadza się do rozpatrzenia metody planowania programów celowych – jako narzędzia zarządzania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Cele utylitarne zawierają się w analizie wykorzystania metody planowania programów celowych na przykładzie federalnego programu celowego „Bezpieczeństwo pożarowe w Federacji Rosyjskiej w okresie do 2012 roku” oraz omówieniu kwestii wykorzystania nowoczesnych metod matematycznych na potrzeby rozwiązywania zadań planowania programów celowych w obszarze ochrony przeciwpożarowej.

Wprowadzenie: Metoda planowania programów celowych cieszy się dużą popularnością w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, procesami i kontaktami na poziomie międzynarodowym, państwowym, regionalnym i branżowym. Posiadane doświadczenie dotyczące zastosowania praktycznego planowania i prognozowania programów celowych przez wiele dziesięcioleci w różnych państwach świata doprowadziło do powstania zróżnicowanych standardów krajowych (metodyk) zarządzania projektami. Głównym narzędziem realizacji metod programów celowych w Federacji Rosyjskiej są federalne i regionalne programy celowe. W 2012 roku zakończono federalny program celowy „Bezpieczeństwo pożarowe w Federacji Rosyjskiej w okresie do 2012 roku”. Za pomocą odpowiednich metod określono społeczno-gospodarczą skuteczność programu.

Metodologia: Przeprowadzono analizę danych statystycznych uzyskanych w trakcie realizacji federalnego programu celowego „Bezpieczeństwo pożarowe w Federacji Rosyjskiej w okresie do 2012 roku”. Przedstawiono pozytywne i problematyczne aspekty programu. Z wykorzystaniem odpowiednich metod określono społeczno-gospodarczą skuteczność programu. Opisano główne zasady opracowania federalnych programów celowych w sferze ochrony przeciwpożarowej Federacji Rosyjskiej. Przedstawiono główne metody, programy i międzynarodowe standardy w sferze zarządzania i planowania oraz zarządzania programami celowymi. Omówiono możliwość zastosowania metody dynamicznego programowania przy rozwiązywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wnioski: W artykule przeprowadzono analizę wykorzystania metody planowania programów celowych na przykładzie federalnego programu celowego „Bezpieczeństwo pożarowe w Federacji Rosyjskiej w okresie do 2012 roku”. Omówiono podstawowe metody, programy i standardy międzynarodowe w sferze planowania i zarządzania programami celowymi. Zaproponowano rozważenie kwestii wykorzystania nowoczesnych metod matematycznych.

Słowa kluczowe: federalne programy celowe, bezpieczeństwo pożarowe, planowanie programów celowych, zarządzanie projektami, metoda programowania dynamicznego

Typ artykułu: artykuł przeglądowy