Abstrakt

Wprowadzenie: Od zawsze w szeregach ochrony przeciwpożarowej byli ludzie o niezwykłych zaletach umysłu i charakteru, wykazujący olbrzymie zaangażowanie zawodowe i społeczne. Do grona osób utożsamianych z ochroną przeciwpożarową należy niewątpliwie płk poż. w st. spocz. Władysław Pilawski, którego piękny jubileusz setnych i sto pierwszych urodzin niedawno obchodziliśmy. Wieloletnia postawa zawodowa pułkownika Pilawskiego zdecydowanie zasługuje na uwagę oraz przybliżenie jego sylwetki czytelnikom BiTP. Osobę Pułkownika wyróżnia bardzo aktywna wieloletnia działalność na różnych szczeblach, która wywarła bardzo istotny wpływ na rozwój ochrony przeciwpożarowej. Jest on współtwórcą systemu ochrony przeciwpożarowej, organizował służbę pożarniczą na ziemiach odzyskanych oraz przyczynił się do rozwoju techniki pożarniczej i poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego. Swoją działalność pożarniczą rozpoczął w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnkowie w roku 1934. Mimo ciężkiej sytuacji ekonomicznej i politycznej oraz wielu przeciwności losu prezentował zawsze wzorową patriotyczną postawę. Po okupacji jako komendant poznańskiej Straży Pożarnej z ogromnym zaangażowaniem uczestniczył w odbudowywaniu i rozbudowywaniu strażnic i zaplecza technicznego, rekonstrukcji zniszczonego taboru i technicznego wyposażenia jednostek. W okresie PRL był ścigany przez Służbę Bezpieczeństwa. Głównymi zarzutami, które mu stawiano, były: praca w pożarnictwie przedwojennym, działalność konspiracyjna podczas okupacji hitlerowskiej oraz klerykalizm. W wyniku działań SB był trzykrotnie aresztowany, a następnie w 1954 r. zwolniono go z pracy. Dopiero po kilku latach w 1957 r. znów wrócił w szeregi straży pożarnej i objął stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Straży Pożarnych. Funkcje tę pełnił przez 22 lata do chwili przejścia na emeryturę. Okres służby pułkownika Pilawskiego w KGSP cechowały: fachowość, oddanie służbie oraz dbałość o podległych pracowników. W tym czasie wprowadzono szereg istotnych regulacji prawnych dotyczących zarówno bezpieczeństwa pożarowego budynków, jak i wyposażenia straży pożarnych. Na szczególną uwagę zasługuje aktywność pana pułkownika w zakresie wydawniczym. Poprzez swoją twórczość wzbogacił literaturę fachową z zakresu ochrony przeciwpożarowej o 28 pozycji książkowych oraz wiele artykułów. Swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem dzielił się i nadal dzieli podczas licznych spotkań, konferencji, również na arenie międzynarodowej.

Słowa kluczowe: Władysław Pilawski, postacie pożarnictwa, ochrona przeciwpożarowa, współtwórca systemu ochrony przeciwpożarowej