Abstrakt

Cel: Przedstawienie kierunku doskonalenia zarządzania gotowością operacyjną sił i środków KSRG w zakresie ratownictwa wodnego.

Wprowadzenie: Państwo zapewnia bezpieczeństwo obywateli. PSP prowadzi działania ratownicze z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, w tym ratownictwo wodne. Jednostki PSP uczestniczyły w akcjach ratowniczych w 2007 r. po gwałtowanej burzy na Wielkich Jeziorach Mazurskich, w wyniku której życie straciło 12 osób i zatonęło wiele łodzi. Funkcjonariusze PSP i przedstawiciele innych podmiotów prowadzili akcje w celu poszukiwania zaginionych osób, określenia miejsc zatopionych łodzi i zwłok ludzkich. Sprzęt PSP oraz zastosowana łączność radiowa i telefoniczna, także bezpośrednia z gońcami włącznie, sprawdziły się podczas działań ratowniczych na Jeziorach Mazurskich. Zapewniona została łączność dowodzenia i współdziałania oraz pełny przepływ informacji. W 2011 r. na Jeziorze Powidzkim akcja ratownicza znacznych sił i środków KSRG zakończyła się niepowodzeniem. PSP na podstawie analiz doskonali system niesienia pomocy, wypracowuje taktykę zwiększającą skuteczność działań ratowniczych. Kandydatów na strażaków PSP poddaje się sprawdzianowi z pływania. KSRG powinna posiadać wyszkolonych ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego. KSRG przewiduje rozszerzenie działań ratownictwa wodnego. Wypadki na obszarach wodnych mają miejsce przez cały rok. Większość powiatów w Polsce posiada obszary wodne. Podstawowe działania operacyjne, w tym na wodzie, prowadzą komendy powiatowe PSP, a wiele jednostek OSP zadeklarowało prowadzenie ratownictwa wodnego. Do akcji ratowniczych na wodach niekiedy dysponowani są nie w pełni nieprzygotowani strażacy. W programach szkół oraz w doskonaleniu zawodowym powinno znaleźć się ratownictwo wodne. Reorganizacja powinna objąć system ratownictwa wodnego od jednostki centralnej do zastępów JRG PSP i jednostek OSP.

Metodologia: Analiza publikacji, aktów prawnych i dokumentów, badanie opinii z wykorzystaniem techniki wywiadu jawnego i otwartego. powinna objąć system ratownictwa wodnego od jednostki centralnej do zastępów JRG PSP i jednostek OSP.

Wnioski: 1. Opracować dla KSRG zasady (procedury) działań ratowniczych na obszarach wodnych. 2. Określić kwalifikacje strażaków przewidzianych do szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego. 3. Dokonać analizy kwalifikacji i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego w jednostkach KSRG. 4. Zmodyfikować szkolenie i doskonalenie zawodowe PSP w zakresie ratownictwa wodnego. 5. Zoptymalizować w PSP zakupy sprzętu ratownictwa wodnego.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ratownictwo wodne, strażak, druh, gotowość operacyjna

Typ artykułu: artykuł przeglądowy