Abstrakt

Cel: Zagwarantowanie bezpieczeństwa ludzi w czasie odgruzowywania zniszczonych budynków podczas działań ratowniczych.

Wprowadzenie: Istnieje wiele metod rozbiórki i rozbijania konstrukcji z betonu podczas prowadzenia działań ratowniczych (np. użycie materiałów wybuchowych, sprzętu i narzędzi pneumatycznych i hydraulicznych oraz palnika benzynowego do cięcia tlenem itd.). Każda ze znanych metod ma nie tylko zalety, ale też i wady. Dlatego konieczne jest opracowanie nowych skutecznych metod niszczenia konstrukcji betonowych. W artykule autorzy zaproponowali wykorzystywanie metod elektrohydraulicznych, opartych na energii plazmy powstającej podczas wyładowania elektrycznego w przestrzeni wypełnionej wodą. W konstrukcji betonowej znajdują się otwory strzałowe, które wypełnia się wodą. Po wprowadzeniu do otworów specjalnych elektrod przeprowadza się wyładowanie elektryczne. Prowadzi ono do wytworzenia się powiększającej się plazmy. Fale uderzeniowe z wodą prowadzą do naprężenia mechanicznego niszczonego obiektu. Aby osiągnąć wyznaczony cel, należało: – przeprowadzić analizę możliwych alternatywnych wariantów urządzenia, biorąc pod uwagę jego przeznaczenie; – opracować i przygotować modele konkretnych mechanizmów i bloków urządzenia; – przygotować i przeprowadzić połączenie mechanizmów i bloków urządzenia, przeprowadzić prace montażowe i badania laboratoryjne modelu urządzenia; – przeprowadzić analizę badań laboratoryjnych urządzenia, wyeliminować wykryte wady, dopracować i poprawić schemat elektryczny i konstrukcję urządzenia; – opracować model urządzenia i przeprowadzić jego badania w terenie.

Wnioski: Opracowane urządzenie może być używane do rozbijania standardowych bloczków i konstrukcji budowlanych. Moc urządzenia może być dostosowana do rozmiaru niszczonej konstrukcji. Model przemysłowy urządzenia może być przewożony samochodem z podwoziem o małej nośności.

Znaczenie dla praktyki: Bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi, znajdujących się w pobliżu gruzowiska i pod gruzami, możliwość rozbijania masywnych konstrukcji z betonu, brak szkodliwych substancji, brak wpływu fal uderzeniowych i akustycznych, brak latających odłamków, możliwość wyznaczenia linii rozłamu.

Słowa kluczowe: elektryczny wybuch cieplny przewodnika, efekt elektrohydrauliczny, metoda wyładowania elektrycznego, plazma, fala uderzeniowa, granica wyładowania

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy