Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: Jak powstała inżynieria bezpieczeństwa pożarowego na świecie? Czy w Polsce możemy już mówić o inżynierii pożarowej jako oficjalnym podejściu projektowym i jednocześnie dziedzinie nauki? Jakie są procedury postępowania przy projektowaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych w oparciu o wyznaczone cele funkcjonalne i czym się różnią od tradycyjnego podejścia nakazowego? Kto powinien mieć uprawnienia do stosowania w procesie projektowym narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego i jakie narzędzia są do tego najwłaściwsze?

Wprowadzenie: W ostatnich latach na całym świecie zauważono narastający problem braku wystarczających kwalifikacji wśród osób zajmujących się inżynierią bezpieczeństwa pożarowego. Zaledwie nieliczne kraje (takie jak m.in. USA, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Włochy) prowadzą dydaktykę w tym zakresie na uczelniach wyższych. Rozwój tej dziedziny nauki jest bardzo dynamiczny. Wciąż powstają kolejne wytyczne i przepisy regulujące zasady stosowania narzędzi inżynierii pożarowej. W Polsce już od około 14 lat praktykowane jest projektowanie wentylacji pożarowej w oparciu o sformułowane dla niej cele funkcjonalne i powoli metoda ta rozszerza się na inne systemy zabezpieczeń. Od kilku lat oczekują na wdrożenie nowoczesne dwustopniowe przepisy techniczno-budowlane. Przy projektowaniu powszechnie stosowane są symulacje komputerowe CFD i są one traktowane jako jedyne narzędzie inżynierskie. Brak wystarczającej wiedzy wśród części osób, które wykonują symulacje oraz nieweryfikowanie uzyskiwanych wyników poprzez przeprowadzenie niezależnych obliczeń innymi metodami, powodują, iż jakość analiz i realizowanych na ich podstawie projektów jest często niezadawalająca. W najbliższym czasie planowane jest wydanie wytycznych do wykonywania symulacji CFD, co powinno poprawić obecną sytuację. Coraz szerzej prowadzona jest także dydaktyka w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

Metodologia: Artykuł opracowano w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu oraz doświadczenie własne autorki, poparte wieloletnią praktyką wykonywania w Polsce analiz zabezpieczeń przeciwpożarowych z wykorzystaniem metod inżynierskich oraz uczestnictwem w licznych konferencjach międzynarodowych oraz przeprowadzonymi testami i badaniami.

Wnioski: Ocena zaprezentowanych w artykule danych na temat aktualnego poziomu rozwoju inżynierii bezpieczeństwa pożarowego pozwala na stwierdzenie, że Polska jest w tej dziedzinie na etapie podobnym do większości krajów europejskich, a intensywnie działając na polu naukowo-dydaktycznym ma szansę dogonić światowych liderów.

Słowa kluczowe: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, cele funkcjonalne, CFD, ochrona przeciwpożarowa, symulacje komputerowe

Typ artykułu: artykuł przeglądowy