Abstrakt

Cel: W artykule przywołano uzasadnienie, celowość i główne rezultaty opracowania krajowego kompleksu „Wizir” dla pomiarów dwukierunkowych współczynników polaryzacji odbicia i luminancji obiektów naturalnych i sztucznych, a także jego przeznaczenie, skład i podstawowe parametry techniczne.

Wprowadzenie: W ramach realizacji zadania „Opracowanie kompleksu dla pomiarów dwukierunkowych współczynników polaryzacji odbicia i luminancji obiektów naturalnych i sztucznych” Państwowego Naukowo-Technicznego Programu „Wzorce i przyrządy naukowe” w latach 2016–2018 pracownicy wydziału badań przestrzeni powietrznej i kosmicznej Instytucji Naukowo-Badawczej – Instytutu Fizycznych Problemów Stosowanych im. A.N. Sewczenko Państwowego Uniwersytetu Białorusi wraz z Instytutem Naukowo-Badawczym Bezpieczeństwa Pożarowego i Problemów Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi prowadzą pomyślne opracowanie odnośnego kompleksu „Wizir”. Wnioski: W ramach przeprowadzonych prac: dokonano przeglądu zagranicznych instalacji goniometrycznych, wykorzystywanych do pomiarów dwukierunkowego współczynnika odbicia; uzasadniono konieczność opracowania krajowego modelu kompleksu do pomiarów dwukierunkowych współczynników polaryzacji odbicia i luminancji obiektów naturalnych i sztucznych z rozszerzonymi możliwościami w porównaniu z już istniejącymi zagranicznymi odpowiednikami, w tym dzięki możliwości wykorzystania polaryzacyjnych nasadek, pozwalających przeprowadzać pomiary polaryzacyjne; przytoczono wstępne rezultaty prac w kwestii utworzenia nowego krajowego kompleksu „Wizir” do pomiarów dwukierunkowych współczynników polaryzacji odbicia i luminancji obiektów naturalnych i sztucznych; wskazano ostateczny uściślony skład opracowywanego kompleksu i określono jego podstawowe wymogi techniczne.

Znaczenie dla praktyki: Odnośnie działalności Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi tworzony kompleks „Wizir” pozwala: znacząco zwiększyć możliwość przeprowadzenia poprawnego i jakościowego tematycznego opracowania otrzymywanych danych informacyjnych; zwiększyć dokładność określania parametrów obiektów zdalnego monitoringu, w tym w strefach sytuacji nadzwyczajnych o charakterze naturalnym i technogenicznym; uwzględniać skutki sytuacji nadzwyczajnych o charakterze naturalnym i technogenicznym, a także skutki antropogenicznego oddziaływania na obiekty przyrodnicze i bezpieczeństwo ekologiczne; zapewnić doskonalenie, aktualizację i poszerzenie posiadanej bazy pomiarów stanowisk spektralnych, energetycznych i geometrycznych charakterystyk systemów zdalnego sondowania przestrzeni powietrznej i kosmicznej.

Słowa kluczowe: wzorcowy typ, monitoring przestrzeni powietrznej i kosmicznej, nadzwyczajne sytuacje, spektroradiometr, spektralne charakterystyki, zanieczyszczenia, produkty naftowe, kontrolowane parametry sytuacji nadzwyczajnych

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy