Abstrakt

Cel: Niniejszy artykuł przedstawia rozważania nad pytaniem, czy w przypadku parkingów i garaży powinniśmy ponownie przemyśleć strategie przeciwpożarowe. Czy nowoczesne typy samochodów wprowadzają konieczność zmiany zakładanych profili ryzyka parkingów? Czy może nowe podejście do projektowania parkingów wpływa na ich profil ryzyka? I najbardziej istotna wątpliwość ze wszystkich, to czy nasze strategie przeciwpożarowe nie powinny być bardziej ukierunkowane na ochronę majątku, ciągłości biznesu i środowiska naturalnego.

Wprowadzenie: Na początku 2018 roku miał miejsce ogromny pożar wielopoziomowego parkingu w Liverpoolu. Parking był przeznaczony dla osób odwiedzających halę widowiskową, która w tym dniu była gospodarzem pokazu koni. Na szczęście w pożarze nie było ofiar śmiertelnych. Jednak zniszczenia, które spowodował, były bardzo rozległe. Zniszczonych zostało ponad 1400 samochodów, 4000 osób ewakuowano. Nie udało się uratować niektórych zwierząt.

Wnioski: Tak jak w przypadku każdego zdarzenia pożarowego o tak dużej skali, w środowisku społecznym pożar parkingu w Liverpoolu wywołał oburzenie. Czy pożarowi temu można było zapobiec lub przynajmniej znacząco zminimalizować jego skutki? Jakie wnioski należy wyciągnąć z tego zdarzenia? Czy samoczynny system gaśniczy zapobiegłby tak silnemu rozwojowi pożaru? Najczęściej, kiedy myślimy o ochronie przeciwpożarowej, rozważamy przede wszystkim konsekwencje pożaru w aspekcie ochrony życia ludzi. Podstawą większości przepisów przeciwpożarowych na całym świecie jest ochrona życia i rzadko inne aspekty są brane pod uwagę. Jednak pożar, który miał miejsce w Wielkiej Brytanii, pokazuje, że być może musimy rozważyć znacznie więcej i przeanalizować pełną strategię przeciwpożarową budynku. Termin „strategia przeciwpożarowa” jest powszechnie stosowany, ale jest często źle interpretowany, nawet przez osoby działające w sektorze bezpieczeństwa pożarowego. W istocie strategia pożarowa musi być dopasowana do specyfiki pożarowej danego budynku, jego konstrukcji, zachodzących w nim procesów czy profilu użytkowników. Ponadto powinna ona być aktualizowana i dostosowywana, tak aby stale pozostawała wierna swojemu nieodłącznemu celowi, którym jest zapobieganie i łagodzenia przebiegu zdarzeń pożarowych oraz minimalizacja ich skutków. Powody, które wymuszają konieczność modyfikacji dokumentu obejmują zmiany w przepisach lub wymaganiach zarządców, konieczność zaktualizowania struktury lub układów, zmiany sposobu użytkowania oraz pojawienia się nowych technologii pożarowych lub badań. Proces tworzenia strategii pożarowej opisany w standardzie BS PAS 911 jest tak naprawdę przeznaczony dla budynków o bardziej złożonej geometrii lub dla specjalnych układów architektonicznych, gdy nie istnieje oczywisty i szybki schemat rozwiązania. Powstaje tu pytanie, czy parking w Liverpoolu należał do takich złożonych geometrii?

Słowa kluczowe: parking, garaż, pożar w garażu, strategia przeciwpożarowa

Typ artykułu: studium przypadku