Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie hipotezy, że wykorzystanie rozbieżności w materiałach audiowizualnych może znacznie zwiększyć skuteczność wykrywania różnych typów deepfake i związanych z nimi zagrożeń. W celu weryfikacji tej hipotezy autorzy zaproponowali nową metodę, która pozwala na ujawnienie niespójności zarówno w wielu modalnościach jednocześnie, jak i w obrębie poszczególnych modalności z osobna, umożliwiając skuteczne rozróżnienie autentycznych i zmienionych filmów z wystąpieniami publicznymi.

Projekt i metody: Zaproponowane podejście polega na integracji sygnałów dźwiękowych i wizualnych w tzw. drobnoziarnisty sposób, a następnie przeprowadzeniu procesów klasyfikacji binarnej na podstawie obliczonych korekt wyników klasyfikacji każdej modalności. Metoda została przebadana z wykorzystaniem różnych architektur sieci, w szczególności sieci typu Capsule – do głębokiego wykrywania anomalii oraz Swin Transformer – do klasyfikacji obrazów. Przetwarzanie wstępne obejmowało ekstrakcję klatek i wykrywanie twarzy przy użyciu algorytmu MTCNN, a także konwersję audio na spektrogramy mel, aby lepiej odzwierciedlić ludzką percepcję słuchową. Zaproponowana technika została przetestowana na multimodalnych zbiorach danych deepfake, a mianowicie FakeAVCeleb i TMC, wraz z niestandardowym zbiorem zawierającym 4700 nagrań. Metoda wykazała wysoką skuteczność w rozpoznawaniu zagrożeń deepfake w różnych scenariuszach testowych.

Wyniki: Metoda zaproponowana przez autorów osiągnęła lepsze AUC i dokładność w porównaniu z innymi metodami referencyjnymi, potwierdzając swoją skuteczność w analizie artefaktów multimodalnych. Rezultaty badań potwierdzają, że skutecznie pozwala wykryć zmodyfikowane filmy w różnych scenariuszach testowych – co można uznać za postęp w porównaniu z istniejącymi technikami wykrywania deepfake'ów. Wyniki podkreślają zdolność adaptacji metody w różnych architekturach sieci ekstrakcji cech.

Wnioski: Przedstawiona metoda audiowizualnego wykrywania deepfake'ów wykorzystuje drobne niespójności cech wielomodalnych do rozróżniania, czy materiał jest autentyczny czy syntetyczny. Wyróżnia się ona zdolnością do wskazywania niespójności w różnych typach deepfake'ów i w ramach każdej indywidualnej modalności potrafi skutecznie odróżniać autentyczne treści od zmanipulowanych odpowiedników. Możliwość adaptacji została potwierdzona przez udane zastosowanie omawianej metody w różnych architekturach sieci ekstrakcji cech. Ponadto jej skuteczność została udowodniona w rygorystycznych testach na dwóch różnych audiowizualnych zbiorach danych typu deepfake.

Słowa kluczowe: analiza strumienia audio-wideo, wykrywanie zagrożeń typu deepfake, analiza wystąpień publicznych

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy

Bibliografia:

 1. Nguyen T.T., Nguyen Q.V.H., Nguyen D.T., Nguyen D.T., Huynh-The T., Nahavandi S., Nguyen C. M., Deep learning for deepfakes creation and detection: A survey, „Computer Vision and Image Understanding” 2022, 223, 103525.
 2. https://brusselstimes.com/106320/xr-belgium-postsdeepfake-of-belgian-premier-linking-covid-19-with-climate-crisis [dostęp 10.09.2023].
 3. https://wiadomosci.onet.pl/swiat/politycy-padli-ofiara-technologii-deep-fake-pranksterzy-podszywali-sie--pod/16w1ep7 [dostęp: 04.12.2023].
 4. Wang X., Guo H., Hu S., Chang M.C., Lyu S., Gan-generated faces detection: A survey and new perspectives, „arXiv” 2022,2202.07145.
 5. Cao Y., Li S., Liu Y., Yan Z., Dai Y., Yu P.S., Sun L. A comprehensive survey of ai-generated content (aigc): A history of generativeai from gan to chatgpt, „arXiv” 2023, 2303.04226.
 6. https://noizz.pl/nauka-i-technologia/sztuczna-inteligencja-sklonowali-glos-dyrektora-banku-i-ukradli-miliony/mnwrnpk [dostęp: 04.12.2023].
 7. https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/wydarzenia/do-sieci-trafil-deepfake-z-prezydentem-zelenskim-w-falszywym-wideo-namawial-do/n40qel7, [dostęp: 04.12.2023].
 8. Xie T., Liao L., Bi C., Tang B., Yin X., Yang J., Ma, Z., Towards realistic visual dubbing with heterogeneous sources, Proceedings of the 29th ACM International Conference on Multimedia, 2021, 1739–1747.
 9. Amerini I., Galteri L., Caldelli R., Del Bimbo A., Deepfake video detection through optical flow based cnn, Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision workshops, 2019.
 10. Almutairi Z., Elgibreen H., A review of modern audio deepfake detection methods: challenges and future directions, „Algorithms” 2022, 15(5), 155.
 11. Khalid H., Tariq S., Kim M., Woo S.S., FakeAVCeleb: A novel audio-video multimodal deepfake dataset, „arXiv” 2021, 2108.05080.
 12. Zhang N., Luo J., Gao W., Research on face detection technology based on MTCNN, International Conference on Computer Network, Electronic and Automation (ICCNEA), 2020, 154–158.
 13. Patrick M.K., Adekoya A.F., Mighty A.A., Edward B.Y., Capsule networks – a survey, „Journal of King Saud University - computer and information sciences” 2022, 34(1), 1295–1310.
 14. Liang J., Cao J., Sun G., Zhang K., Van Gool L., Timofte R., Swinir: Image restoration using swin transformer, Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2021, 1833–1844.
 15. Chen W., Chua S.L.B., Winkler S., Ng S.K., Trusted Media Challenge Dataset and User Study, Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, 2022, 3873–3877.
 16. Afchar D., Nozick V., Yamagishi J., Echizen I., Mesonet: a compact facial video forgery detection network, In 2018 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS), 2018, 1–7.
 17. Koonce B., Koonce B., EfficientNet. Convolutional Neural Networks with Swift for Tensorflow: Image Recognition and Dataset Categorization, 2021, 109–123.
 18. Zheng Y., Bao J., Chen D., Zeng M., Wen F., Exploring temporal coherence for more general video face forgery detection, Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2021, 15044–15054.
 19. Yang W., Zhou X., Chen Z., Guo B., Ba Z., Xia Z., Ren K., AVoiD-DF: Audio-Visual Joint Learning for Detecting Deepfake, „IEEE Transactions on Information Forensics and Security” 2023, 18, 2015–2029.
 20. Shahzad S.A., Hashmi A., Peng Y.T., Tsao Y., Wang H. M., AV-Lip-Sync+: Leveraging AV-HuBERT to Exploit Multimodal Inconsistency for Video Deepfake Detection, „arXiv” 2023, 2311.02733.