Czasopismo Safety & Fire Technology proponuje promocję wydarzeń (należy przez to rozumieć również: imprezy oraz przedsięwzięcia) o charakterze edukacyjnym i naukowym o zasięgu, randze i znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym (ogólnopolskim) i międzynarodowym.

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania otrzymanych materiałów promujących wydarzenia. Odpowiedzialność za publikowane treści o wydarzeniach ponoszą ich organizatorzy.