Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie stanu wiedzy o zagrożeniach dla BSP, jakie niosą ze sobą gwałtowne zmiany warunków atmosferycznych, przede wszystkim takie jak burze czy grad. Identyfikacja tych zagrożeń może pomóc w wypracowaniu rozwiązań hardware’owych i software’owych mających na celu poprawę bezpieczeństwa realizacji zadań przez BSP.

Wprowadzenie: Gwałtowne zjawiska meteorologiczne mają zasadniczy wpływ na bezpieczne wykonywanie zadań przez BSP. W artykule przedstawiono szczegółowo koncepcję implementacji zobrazowań wyładowań oraz opadów atmosferycznych przy użyciu bezprzewodowego łącza internetowego do przykładowej mobilnej aplikacji kontrolującej lot wielowirnikowca. Koncepcja powstała w celu ograniczenia ryzyka związanego z wykonywaniem lotu w obszarach występowania burz i opadów atmosferycznych, a także w celu maksymalizacji funkcjonalności wielowirnikowych bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o napędzie elektrycznym i masie startowej nieprzekraczającej 25 kilogramów. Treści te zawarto we wstępie i trzech rozdziałach merytorycznych. W pierwszej części artykułu omówiono możliwości BSP. Rozdział drugi to analiza szczególnych warunków atmosferycznych, na które należy zwrócić uwagę przy konstrukcji nowych BSP. W ostatniej części artykułu zwrócono uwagę na niektóre rozwiązania aplikacji pozwalających kontrolować systemy sterowania BSP. Całość artykułu podsumowano wnioskami.

Wnioski: Analiza przydatności elektrycznych BSP wykazała ich użyteczność do działań profesjonalnych. Posiadają one jednak szereg ograniczeń. Jednym z istotniejszych jest znaczna wrażliwość na warunki meteorologiczne. Brak hermetycznego luku technicznego naraża urządzenia pokładowe na penetrację wilgocią spowodowaną opadem mżawki, deszczu, śniegu, a w konsekwencji zwarcie elektryczne i zniszczenie urządzeń. Ponadto opady gradu mogą powodować uszkodzenia mechaniczne BSP. Występowanie silnej turbulencji, silnych prądów wstępujących/zstępujących w lotach na małych wysokościach stanowią niebezpieczeństwo kolizji z obiektami naziemnymi. Budowa hermetycznych BSP z bardziej wytrzymałych materiałów kompozytowych może poszerzyć zastosowanie tego typu produktów. Szerokie możliwości wykorzystania BSP skłaniają do dalszych badań nad zapewnieniem jak najlepszych warunków pracy tych urządzeń.

Słowa kluczowe: radar meteorologiczny, wyładowania atmosferyczne, opad atmosferyczny, BSP

Typ artykułu: artykuł przeglądowy