Abstrakt

Cel: Prezentacja danych statystycznych z ostatnich dziesięciu lat na temat pożarów i ich ofiar na Ukrainie. Sformułowanie na tej podstawie zaleceń do regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na Ukrainie.

Wprowadzenie: W latach 2009–2018 na Ukrainie zaobserwowano trend wzrostowy liczby pożarów i jednoczesny spadek liczby ofiar śmiertelnych w wyniku tych zdarzeń. Jednocześnie, w porównaniu z danymi światowych statystyk pożarów, Ukraina charakteryzuje się wyjątkowo niskim poziomem ochrony ludności przed pożarami, w szczególności na obszarach wiejskich. Najwięcej zgonów z powodu pożarów odnotowuje się w sektorze mieszkaniowym. Wynika to z niedoskonałości administracji publicznej w dziedzinie ochrony ludności i bezpieczeństwa pożarowego. Istniejący system ochrony ludności Ukrainy nie spełnia w pełni zadania polegającego na wdrażaniu polityki państwa w sferze obrony cywilnej. Cywilne siły ochrony, w szczególności jednostki przeciwpożarowe i ratownicze, z reguły nie zapewniają szybkiej reakcji na niebezpieczne zdarzenia związane z pożarem. Ponad 85% ludzi umiera na miejscu pożaru przed przybyciem jednostek pożarniczych i ratowniczych. Do pewnego stopnia potęguje to nieskuteczna reakcja na sytuacje kryzysowe, która ogranicza się do środków nadzoru państwowego (kontroli), a powszechna edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego praktycznie nie funkcjonuje. Istnieje zatem potrzeba sformułowania kierunków regulacji prawnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego na Ukrainie.

Metodologia: Przegląd informacji statystycznych przeprowadzono przy użyciu metod masowej obserwacji statystycznej, syntezy statystycznej i grupowania, statystycznego przetwarzania skonsolidowanych i niezgrupowanych wskaźników.

Wnioski: Statystyki dotyczące występowania pożarów i ofiar śmiertelnych w wyniku pożarów na Ukrainie za lata 2009–2018 zostały porównane z danymi ze światowej statystyki pożarów. Ustalono, że na Ukrainie utrzymuje się niezadowalający stan w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego w zakresie ochrony ludności przed pożarami oraz uzasadniona jest konieczność usprawnienia działań administracji publicznej w zakresie ochrony ludności, bezpieczeństwa technicznego i pożarowego. Autorzy rekomendują podstawowe kierunki zmian w regulacjach prawnych, przegląd i udoskonalenie legislacji w zakresie ochrony ludności, bezpieczeństwa pożarowego i technologicznego.

Słowa kluczowe: statystyka pożarów, zgon w wyniku pożaru, regulacje państwowe

Typ artykułu: artykuł przeglądowy