Abstrakt

Cel: Symulator wspomagający szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie realizacji działań w miejscu wypadku drogowego to narzędzie, dzięki któremu będzie możliwe przygotowanie funkcjonariuszy Policji do wykonywania czynności na miejscu zdarzenia drogowego. Istotą projektu badawczo-rozwojowego przedstawionego w artykule jest możliwość „przeniesienia” osoby szkolonej do miejsca typowego i nietypowego wypadku drogowego, takiego jak masowe wypadki komunikacyjne, katastrofy w ruchu lądowym lub inne sytuacje kryzysowe. Symulator połączy świat wirtualny ze światem rzeczywistym, tj. umożliwi przeniesienie szkolonej osoby do świata wirtualnego (wizualizacja miejsca zdarzenia), umożliwiając jednocześnie wykonywanie czynności w miejscu zdarzenia (inspekcja wizualna miejsca zdarzenia, opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych czynności, udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadku drogowego, itp.). Obecnie nie ma kompleksowych rozwiązań wspierających proces szkolenia w proponowany sposób. Implementacja takiego narzędzia do systemu szkolenia Policji pozwoli na podniesienie poziomu i jakości szkolenia funkcjonariuszy policji drogowej oraz zwiększenie efektywności działań podejmowanych na miejscu zdarzenia drogowego.

Metodologia: Artykuł został przygotowany na podstawie dokumentacji projektu i aktualnych danych statystycznych dotyczących wypadków drogowych oraz wybranej literatury przedmiotu. Przeanalizowano wypadki drogowe w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ze szczególnym uwzględnieniem liczby ofiar śmiertelnych i liczby wypadków drogowych. Wykazano złożoność działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji w miejscu zdarzenia drogowego, a także potrzebę zastosowania nowych technologii – zwłaszcza systemów symulacyjnych w procesie szkolenia policjantów.

Wnioski: W artykule autorzy odwołują się do jednego z najważniejszych działań Policji, jakim jest bezpieczeństwo ruchu drogowego, dowodząc konieczności użycia symulatorów szkoleniowych w szkoleniu policjantów ruchu drogowego. Policja, przyjmując rolę gestora i ubiegając się o budowę symulatora opisanego w artykule, potwierdziła potrzebę opracowania przestrzeni szkoleniowej przy użyciu wspomnianego narzędzia. Na podstawie syntetycznego przeglądu dokumentacji projektowej potwierdzono, że wdrożenie symulatora w systemie edukacji Policji pozwoli poprawić jakość szkolenia funkcjonariuszy policji drogowej i może pozytywnie wpłynąć na środowisko pracy tej formacji.

Słowa kluczowe: policja, ochrona, kontrola wzrokowa, wypadek drogowy, kolizja drogowa

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy