Abstrakt

Cel: Celem artykułu była analiza wypadków motocyklowych w Polsce na postawie danych statystycznych Komendy Głównej Policji z 2019 r. Autor przedstawił zebrane dane w formie wykresów z podziałem na przyczyny, liczbę zdarzeń w poszczególnych miesiącach, wiek sprawców, rannych i ofiar. W pracy poruszona została również problematyka postępowania z poszkodowanymi w wypadkach motocyklowych w ramach pierwszej pomocy i ratownictwa.

Wprowadzenie: Każdego roku liczba poszkodowanych na polskich drogach jest coraz większa. Wypadki dotyczą wszystkich form transportu i komunikacji. Nowoczesne technologie stosowane w produkcji pojazdów mechanicznych, szereg dostępnych dla kierowców form doskonalenia swoich umiejętności oferowanych przez podmioty szkoleniowe oraz poprawiająca się infrastruktura dróg w kraju predysponują do wzmożonego ruchu na polskich drogach. Kierowcy wielokrotnie tracą panowanie nad swoimi pojazdami, zapominając o potencjalnych zagrożeniach, jakie niesie brawura i nieodpowiedzialność. Dochodzi wówczas do różnego rodzaju zdarzeń komunikacyjnych z udziałem tych pojazdów. Szanse motocyklistów podczas wypadków komunikacyjnych, mimo zabezpieczeń stosowanych w kaskach i odzieży ochronnej, są niewielkie.

Metodologia: Głównym narzędziem badawczym zastosowanym podczas pracy nad artykułem była analiza danych zawartych w dokumentacji. Przedstawione w niniejszym opracowaniu dane stanowią materiał pt. Wypadki drogowe w Polsce w roku 2019 r. udostępniony przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Autor dokonał analizy statystycznej ww. danych celem zobrazowania wypadków drogowych z udziałem motocyklistów i ich skutków. Przedstawiono zdarzenia, w których poszkodowany został motocyklista oraz najczęstsze przyczyny spowodowanych przez nich wypadków oraz ich wiek, a także ofiary śmiertelne i ranne w tych zdarzeniach drogowych.

Wnioski: W roku 2019 motocykliści stanowili dużą grupę osób, które zginęły lub odniosły poważne urazy w wypadkach drogowych. Liczba wypadków komunikacyjnych oraz liczba zabitych motocyklistów jest większa niż w 2018 roku. Analiza danych pozwoliła na zdefiniowanie najczęstszych przyczyn wypadków z udziałem motocyklistów spowodowanych przez kierujących innymi pojazdami. Należą do nich: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe zachowania na drodze w trakcie jazdy, tj. skręt, zmiana pasa ruchu czy wyprzedzanie. Natomiast najczęstsze przyczyny wypadków spowodowane przez motocyklistów to: nadmierna prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, brak bezpiecznej odległości od innych pojazdów, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.

Słowa kluczowe: wypadki motocyklowe, zespół ratownictwa medycznego, uraz wielonarządowy

Typ artykułu: artykuł przeglądowy