Abstrakt

Cel: Pomimo istnienia ustalonych przepisów przeciwpożarowych na Sri Lance, częstotliwość występowania tam pożarów budynków rośnie w ostatnich latach. Podstawowym celem przepisów budowlanych jest zapewnienie minimalnych akceptowalnych standardów bezpieczeństwa pożarowego w budynkach, jednak odstępstwa od przepisów mogą zwiększyć czynniki ryzyka pożaru i zaostrzyć dotkliwość pożarów. Niniejsze badanie ma na celu zidentyfikowanie i uszeregowanie tych czynników ryzyka w trzech etapach, począwszy od projektowania, a skończywszy na konserwacji.

Projekt i metody: Metodologia tego badania obejmuje podejście jakościowe, które uwzględnia przegląd literatury, ankietę opartą na kwestionariuszu oraz częściowo ustrukturyzowane wywiady ze specjalistami z branży pożarniczej. Kwestionariusz został opracowany w kontekście Sri Lanki. Wykwalifikowany i doświadczony zespół specjalistów ds. pożarnictwa został poproszony o uszeregowanie przygotowanego kwestionariusza, który został podsumowany w dwunastu kategoriach ryzyka. Chociaż metod oceny ryzyka pożarowego jest niewiele, w niniejszym badaniu zastosowano metodę wskaźnika względnej istotności. Wyniki uzyskane z pięciostopniowej skali Likerta, gdzie „1” to najmniejszy poziom ryzyka, a „5” to najwyższy poziom ryzyka, zostały przekonwertowane w celu identyfikacji priorytetów z RII.

Wyniki: W kontekście Sri Lanki odkryto, że problemy z projektowaniem i zatwierdzaniem niedokładnych planów budowlanych są odpowiednio pierwszym i drugim głównym czynnikiem ryzyka spośród dwunastu zidentyfikowanych kategorii. W związku z tym było oczywiste, że odchylenia poczynione na etapie projektowania są najważniejszymi czynnikami ryzyka, zgodnie z określonymi warunkami na Sri Lance.

Wnioski: Badanie podsumowuje dwanaście czynników, które przyczyniają się do incydentów związanych z pożarami w budynkach na Sri Lance. Dane ankietowe pokazują, że nieprawidłowy projekt budynku i zatwierdzenie niedokładnych planów budowy są głównymi czynnikami przyczyniającymi się do wysokiej częstotliwości i dotkliwości incydentów związanych z pożarami. Pomimo dostępności kompleksowych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na Sri Lance, badania ujawniają znaczną lukę w ich wdrażaniu, od projektu po konserwację. Wyniki te podkreślają znaczenie uwzględnienia kryteriów zarządzania pożarami i bezpieczeństwem na etapie projektowania budynku, obejmującym zarówno budowę, jak i późniejszą konserwację, aby zapobiegać pożarom na Sri Lance.

Słowa kluczowe: normatywne przepisy przeciwpożarowe, czynniki ryzyka pożarowego, ocena zagrożenia pożarowego, stopnie zagrożenia pożarowego, bezpieczeństwo pożarowe budynków

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy

Bibliografia:

 1. Brushlinsky N.N., Ahrens M., Sokolov S.V., Wagner P., World fire statistics 2017, CTIF, International Association of Fire and Rescue Services, 2017.
 2. Kodur V.R., Kumar P., Rafi M.M., Fire hazard in buildings: review, assessment and strategies for improving fire safety, "PSU Research Review" 2019, September, https://doi.org/10.1108/PRR-12-2018-0033.
 3. Wagner N.B.A.S., "World Fire Statistics" 2018, Vol. 23.
 4. Rathnayake I., Sridarran P., Abeynayake M.D.T.E., Factors contributing to Building Fire Incidents: A review, Proceedings International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, UAE, March, 2020.
 5. Rathnayake R.M.D.I.M., Sridarran P., Abeynayake M.D.T.E., Factors contributing to building fire incidents: A review, Proceedings International Conference on Industrial Engineering and Operations Management , UAE, March, 2020, pp. 123–134.
 6. Rathnayake R.M.D.I.M., Sridarran P., Abeynayake M.D.T.E., Fire risk of apparel manufacturing buildings in Sri Lanka, "Journal of Facilities Management" 2022, vol. 20, no. 1, pp. 59–78, https://doi.org/10.1108/JFM-11-2020-0082.
 7. Fire Service Department Internal Report, 2020.
 8. Lau C.K., Lai K.K., Lee Y.P., Du J., Fire risk assessment with scoring system, using the support vector machine approach, "Fire Safety Journal" 2015, vol. 78, pp. 188–195, https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2015.10.003.
 9. Are we sitting on a Time Bomb with Fire Risk in Buildings?, The Chamber of Construction Industry Sri Lanka, "Daily News" 2019, January, https://www.dailynews.lk/2019/01/21/business/174840/are-we-sitting-time-bomb-fire-risk-buildings [dostęp: 08.03.2023].
 10. Ilyas U., Assessment of Fire Safety Management of High Rise Buildings in Lahore, "International Journal of Emerging Technologies in Learning" 2021, vol. 12(1), 241–246.
 11. Aluthwala A.D., Wickramarathne D.K.S., Wijeratne R.K.M.J.B, Jayasinghe M.T.R., Fire Safety in High Rise Buildings Fire Safety in High Rise Buildings, "Annual Transactions of IESL" 2011, no. April, pp. 37–41.
 12. Van Weyenberge B., Deckers X., Caspeele R., Merci B., Development of an Integrated Risk Assessment Method to Quantify the Life Safety Risk in Buildings in Case of Fire, ”Fire Technolnology" 2019, vol. 55, no. 4, pp. 1211–1242, https://doi.org/10.1007/s10694-018-0763-6.
 13. Kodur V., Kumar P., Rafi M.M., Fire hazard in buildings: review , assessment and strategies for improving fire safety, ”PSU Research Review 2020", vol. 4, no. 1, pp. 1–23, https://doi.org/10.1108/PRR-12-2018-0033.
 14. Everton A., Local authority, "Fire prevention and Fire Engineering Journal" 2006, vol. 65, pp. 21–23.
 15. Paper C., Carl U., Independent J., Johansson U.C., An Approach to Quantify the Current Level of Safety Achieved by the Building Code , Proceedings of the Society of Fire Safety International Fire Safety Engineering Conference 'Raising the Bar', no. March 2011.
 16. Lundin J., Safety in Case of Fire – The Effect of Changing Regulations Johan Lundin Department of Fire Safety Engineering, 2005.
 17. Sanctis D., Research Collection, 2015.
 18. CIDA, CIDA Fire Regulation, 2018.
 19. Johansson U.C., Quantifying Risk for Deemed-to-Satisfy Apartment Buildings, p. 142, Lund 2010.
 20. Cox P., Risk Venture. Fire safety strategies for building, "Fire Prevention and Fire Engineers Journal" 2005, vol. 64, pp. 26–27.
 21. Xiuyu L.I.U., Hao Z., Qingming Z.H.U, 2012 International Symposium on Safety Science and Technology Factor analysis of high-rise building fires reasons and fire protection measures, vol. 45, pp. 643–648, 2012, https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.08.216.
 22. Marchant E., Fire risk assessment, ”Fire Engineers Journal" 1999, vol. 59(201).
 23. BSI standard publication, Code of practice for fire safety in the design, management, and use of buildings, 2008.
 24. Tan S., Weinert D., Joseph P., Moinuddin K., Sensitivity and uncertainty analyses of human and organizational risks in fire safety systems for high-rise residential buildings with probabilistic t-h-o-risk methodology, ”Applied Sciences", vol. 11, no. 6, 2021, https://doi.org/10.3390/app11062590.
 25. Liyanapeli N., Assessment of fire risk levels of industrial buildings in biyagama export processing zone area, Master Thesis, Department of Building Economics University of Moratuwa Sri Lanka, January, 2017.
 26. Madaio M. et al., Firebird Predicting Fire Risk and Prioritizing Fire Inspections in Atlanta, ACM KDD Conference, pp. 185–194, 2016, https://doi.org/10.1145/2939672.2939682.
 27. Managing Risks for a Safer Built Environment Building Regulatory Capacity Assessment Building Regulation for Resilience Program, no. August, 2020.
 28. Rajanathan S., Inspection System for Old Public Buildings and Apartments in Colombo Municipal Areas, NBRO Symposium 2015 "Innovations Resilient Environment", 2015.
 29. Bird S.N., Bouchlaghem N.M., Glockling J., Yeomans S.G., Decision Problem Structuring Method For The Specification And Selection Of Active Fire Protection Systems, 7th International Conference on Innovation in Architecture, Engineering and Construction, 2012, [dostęp: 08.03.2023], https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/handle/2134/15903.
 30. Xiao X., Marchant E., Griffith A., The macro quality assurance system for fire safety engineering, "Fire Technology" 1994, vol. 30, no. 3, pp. 366–373, https://doi.org/10.1007/BF01038071.
 31. Ellicott G., Past Experience, ”Fire Prevention and Fire Engineers Journal" 2006, vol. 66, p. 25.
 32. Gross J.L., Phan L.T., “Summary of best practice guidelines for structural fire resistance design of concrete and steel buildings, Structed Congress 2010, vol. 119, no. 2007, pp. 2369–2379, https://doi.org/10.1061/41130(369)215.
 33. Mullins-Jaime C., Smith T.D., Nanotechnology in Residential Building Materials for Better Fire Protection and Life Safety Outcomes, ”Fire" 2022, vol. 5, no. 6, pp. 1–12, https:/doi.org/10.3390/fire5060174.
 34. Hiemstra H., Influence of Building Structure and Building Content on Residential Fires, Master Thesis, Lund 2016.
 35. Perera L., Allis C., Fire Safety Performance of High-rise buildings in Sri Lanka, The SLIIT International Conference on Engineering and Technology, no. March, 2022, pp. 69–78, 2022, https:/doi.org/10.54389/onlz8762.
 36. Hossain M.D. et al., Fire Behaviour of Insulation Panels Commonly Used in High-Rise Buildings, ”Fire" 2022, vol. 5, no. 3, https:/doi.org/10.3390/fire5030081.
 37. Oliver A., Building momentum, ”Fire Risk Manag. Int. J. Fire Prof." 2010, vol. 71, pp. 34–35.
 38. Brown P., Safety design, "Fire Engineers Journal" 2003, vol. 57, pp. 28–31.
 39. Connolly R., The quantifications of the risk of fire spread within the building, ”Fire Engineers Journal" 1999, vol. 59–201.
 40. Williams B., Light Maintenance, ”Fire Prevention and Fire Engineers Journal" 2006, vol. 66, pp. 14–16.
 41. Babrauskas V., Performance-Based Building Codes: What Will Happen To the Levels of Safety?, ”Fire Science and Technology" 1998.
 42. Glockling J., Business and property protection, ”Fire Risk Manag. Int. J. Fire Prof." 2012, vol. 73, pp. 18–19.
 43. Winkworth G., The building fire performance evaluation methodology, ”Fire Engineers Journal, vol. 58–195, 1999.
 44. Johansson H., Decision Making in Fire Risk Management, Lund 2001, [Online]. Available: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.202.2345&rep=rep1&type=pdf.
 45. Camelia A., Reliability Evaluation of Emergency Reponse Plan Design in Buildings of Sriwijaya University 2019, Proceedings of the 2nd Sriwijaya International Conference of Public Health (SICPH 2019), vol. 25, no. Sicph 2019, pp. 86–94, 2020.
 46. Bitencourt K., Durão F., Mendonça M., EmergencyFire: An ontology for fire emergency situations, WebMedia 2015 - Proc. 21st Brazilian Symp. Multimed. Web, pp. 73–76, 2015, https://doi.org/10.1145/2820426.282045.
 47. Popescu C.M., Pfriem A., Treatments and modification to improve the reaction to fire of wood and wood based products – An overview, "Fire Mater" 2020, vol. 44, no. 1, pp. 100–111, https://doi.org/10.1002/fam.2779.
 48. Delegou E.T. et al., The Effect of Fire on Building Materials: The Case-Study of the Varnakova Monastery Cells in Central Greece, ”Heritage" 2019, vol. 2, no. 2, pp. 1233–1259, https://doi.org/10.3390/heritage2020080.
 49. Charbonnet J.A., Weber R., Blum A., Flammability standards for furniture, building insulation and electronics: Benefit and risk, ”Emerging Contaminants" 2020, vol. 6, pp. 432–441, https://doi.org/10.1016/j.emcon.2020.05.002.
 50. Cvetković V.M., Dragašević A., Protić D., Janković B., Nikolić N., Milošević P., Fire Safety Behavior Model for Residential Buildings: Implications for Disaster Risk Reduction , ”SSRN Electron. J." 2021, https://doi.org/10.2139/ssrn.3974738.
 51. Kaseem A.M., Yatim Y.M., Yusoff W., Mahmood W., Adequate Fire Safety Training for the Occupants Knowledge and Awareness of Fire Safety, "International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development" 2021, 10(2226-6348), pp. 13–24.
 52. Danzi E., Fiorentini L., Marmo L., FLAME: A Parametric Fire Risk Assessment Method Supporting Performance Based Approaches, "Fire Technology" 2021, 57, pp. 721–765, https://doi.org/10.1007/s10694-020-01014-9.
 53. Watts J.M. JR., Hall J.R. JR., Introduction to fire risk analysis, SFPE handbook of fire protection engineering, Springer, New York 2016.
 54. Park H., Development of a Holistic Approach To Integrate Fire Safety Performance With Building Design, PhD Propos., p. 141, Worcester 2014.
 55. Kit C., Keung K., Pui Y., Du J., Fire risk assessment with scoring system, using the support vector machine approach, "Fire Safety Journal" 2015, vol. 78, pp. 188–195, https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2015.10.003.
 56. Hassanain M.A., Hafeez M.A., Sanni-Anibire M.O., A ranking system for fire safety performance of student housing facilities, ”Safety Science" 2017, vol. 92, pp. 116–127, 2017, https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.10.002.
 57. Zhao C.M., Lo S.M., Lu J.A., Fang Z., A simulation approach for ranking of fire safety attributes of existing buildings, ”Fire Safety Journal" 2004, vol. 39, no. 7, pp. 557–579, https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2004.06.001.
 58. Liu M., Lo S.M., Hu B.Q., Zhao C.M., On the use of fuzzy synthetic evaluation and optimal classification for computing fire risk ranking of buildings, ”Neural Computing and Applications" 2009, vol. 18, no. 6, pp. 643–652, https://doi.org/10.1007/s00521-009-0244-4.
 59. Ramachandran G., Fire safety management and risk assessment, ”Facilities" 1999, vol. 17, pp. 363–377, https://doi.org/10.1108/02632779910278782.
 60. Egemen M., “Building Construction Clients’ Design Consultant and Contractor Selection Criteria Versus Post-Occupancy Satisfaction Levels, ”SAGE Open" 2022, https://doi.org/10.1177/21582440221089968.
 61. Rowley J., “Designing and using research questionnaires, ”Management Research. Review" 2014, vol. 37, no. 3, pp. 308–330, https://doi.org/10.1108/MRR-02-2013-0027.