Abstrakt

Cel: Przedstawienie możliwości wykorzystania potencjału studenckiego koła naukowego na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Omówienie zakresu, w jakim studenckie koło naukowe w swojej działalności badawczej wspiera i wdraża koncepcje identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przedkłada propozycje poprawy jego stanu oraz związanych z nim procesów.

Projekt i metody: W badaniach widoczności niechronionych uczestników ruchu (NUR) do zdefiniowania problemu badawczego zastosowano metodę teoretyczną – analizę zagrożenia NUR. Sformułowano problem badawczy w postaci pytania: w jakim stopniu i w jakich uwarunkowaniach widoczność NUR wpływa na ich bezpieczeństwo? Badania widoczności przeprowadzono w rzeczywistych warunkach po zmierzchu. W badaniach parametrów ruchu nowoczesnych środków transportu (rowerów i hulajnóg elektrycznych) użyto następujące urządzenia rejestrujące: kamerę Gopro, aparat fotograficzny Sony IV RX10 (realizujący zapis nagrania 4D), dron z kamerą wizyjną oraz opóźnieniomierz Brake Tester.

Wyniki: W badaniach widoczności niechronionych uczestników ruchu z perspektywy kierującego samochodem przedstawiono parametry widoczności pieszego i rowerzysty w warunkach po zmierzchu. Uczestnikom (studentom) badania widoczności uzmysłowiono kwestię widoczności, a więc bezpieczeństwa uczestnika ruchu w sytuacji oświetlenia pojazdu (roweru) i bez oświetlenia oraz pieszego na drodze bez elementu odblaskowego. Sformułowano konkluzję, że widzieć nie znaczy być widzianym. Efektem badań ruchu jednośladów było stwierdzenie, że opóźnieniomierz Brake Tester Model LWS-2/MC, po teście sprawności, nie zapewnia pomiaru parametrów ruchu jednośladu. Jest to ważna praktyczna konstatacja wynikająca z przeprowadzonych badań, bo w urządzenie to są wyposażone stacje kontroli pojazdów. Wyznaczono wartości przyspieszeń i opóźnień hamowania roweru i hulajnogi elektrycznej.

Wnioski: Działania badawcze studentów omawianego koła naukowego nie tylko uświadamiają czynniki ryzyka stania się ofiarą wypadku jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego, ale ponadto pozwalają na pogłębienie wiedzy, poszerzanie perspektyw poznawczych i uzupełnienie umiejętności poprzez działania praktyczne np. w obszarze uwarunkowań widoczności NUR czy właściwości pojazdów zasilanych energią elektryczną. Transfer wyników prowadzonych badań realizowany jest poprzez udział studentów w seminariach i konferencjach naukowych oraz w działalności publicystycznej.

Słowa kluczowe: koło naukowe, uczestnik ruchu, edukacja

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy

Bibliografia:

  1. Maslow A., Motywacja i osobowość, Wyd. PWN, Warszawa 2006.
  2. Jaszczur W., Edukacja młodzieży na rzecz bezpieczeństwa, Wyd. KTPN, Kalisz 2020.
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki o podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z dnia 6 luty 2023 r. (Dz. U. 2023, poz. 312).
  4. Jemioło T., Dawidczyk A., Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Wyd. AON, Warszawa 2008.
  5. Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
  6. Polska Norma PN-ISO 31000:2012.
  7. Pelc M., Elementy Metodologii badań naukowych, Wyd. AON, Warszawa 2012.
  8. Skonieczny P., Bartczak M., Widoczność niechronionych uczestników, w: Teoretyczne i praktyczne aspekty bezpieczeństwa, P. Kamiński, W. Jaszczur, G. Grondys (red.), Wyd. Naukowe Akademii Kaliskiej, Kalisz 2021.
  9. KGP, Wypadki drogowe – raporty roczne, https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html [dostęp: 10.06.2021].