LANGUAGE:  PL  |  EN 

O czasopiśmie

 

Kontakt

Adres

“Safety & Fire Technology”

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego

Państwowy Instytut Badawczy

Nadwiślańska 213, 05-420

Józefów k/Otwocka

Osoby do kontaktu

Elżbieta Muszyńska-Połeć – sekretarz redakcji

Katarzyna Szulejewska – redaktor techniczny

Tel.: +48 (22) 769 32 20
Email: sft@cnbop.pl

RADA NAUKOWA

prof. Andriej Kuzyk,  Lviv State University of Life Safety, Ukraina

dr hab. Aleksandr Wasiljewicz Matjuszyn, All-Russian Scientific Research Institute of Fire Safety (VNIIPO), Rosja

dr Shamsutdin Sharabutdinovich Dagirov, State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Rosja

prof. dr inż. Rainer Koch, Uniwersytet w Paderborn, Institute for Fire and Rescue Technology in Dortmund, Niemcy

prof. dr inż. Venkatesh Kodur, Michigan State University, Stany Zjednoczone

prof. Jesús Ignacio Martínez Paricio, Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania

dr inż. Hauke Speth, Institute for Fire and Rescue Technology in Dortmund, Niemcy

dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. WITPIS, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Polska

prof. Asif Usmani, BRE Centre for Fire Safety Engineering – The University of Edinburgh, Wielka Brytania

dr Ai Sekizawa, prof., Tokyo University of Science, Japonia

REDAKTOR NACZELNY

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska

KOMITET REDAKCYJNY

st. bryg. dr inż. Jacek Zboina, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska –  Zastępca Redaktora Naczelnego

bryg. dr hab. inż. Rafał Porowski, prof. PŚK, Politechnika Świętokrzyska –  Zastępca Redaktora Naczelnego

prof. Bogdan Z. Długogórski, Murdoch University in Perth, Australia – Redaktor merytoryczny

prof. dr. inż. Aleš Dudáček, Technical University of Ostrava, Czechy – Redaktor merytoryczny

prof. 范维澄 (Fan Weicheng), 中国科学技术大学/State Key Laboratory of Fire Science,  University of Science and Technology of China – Redaktor merytoryczny

prof. Arief E. Dahoe, Delft Explosion Solutions – Redaktor merytoryczny

dr Agnieszka Siłuszyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – Redaktor statystyczny

mgr Katarzyna Szulejewska, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska – Redaktor techniczny

dr Monika Wyszomirska-Łapczyńska,  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska – Redaktor ds. prawnych

mgr Elżbieta Muszyńska-Połeć, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska – Redaktor językowy oraz Sekretarz redakcji

Recenzenci

2018

 1. Antosiewicz Piotr, mgr inż. – Instytut Techniki Budowlanej
 2. Balaniuk Vladimir, dr – Lviv State University of Life Safety, Ukraina
 3. Biedugnis Stanisław, prof. dr hab. inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 4. Bielecka Elżbieta, prof. dr hab. inż. – Wojskowa Akademia Techniczna
 5. Bochenek Krzysztof, dr hab. prof. – Uniwersytet Wrocławski
 6. Bohdal Tadeusz, prof. dr hab. inż. – Politechnika Koszalińska
 7. Borkowski Robert, dr hab. prof. – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza, Modrzewskiego
 8. Borowy Andrzej, dr – Instytut Techniki Budowlanej
 9. Brzychczyk Beata, dr inż. – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 10. Centeno Felipe, prof. dr – Federal University of Rio Grande do Sul, Brazylia
 11. Chojnacki Grzegorz, ks. dr hab. prof. – Uniwersytet Szczeciński
 12. Czupryński Andrzej, dr hab. prof. – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 13. Dubińska Marzanna, dr – Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum
 14. Dyduch Janusz, prof. dr hab. inż. – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
 15. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 16. Feltynowski Mariusz, bryg. dr inż. – CNBOP-PIB
 17. Fiertak Maria, dr hab inż. prof. PK – Politechnika Krakowska
 18. Gałązkowski Robert, dr hab. prof. nadzw. – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 19. Gałecki Piotr, prof. dr hab. med. – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 20. Gaszyński Wojciech, prof. dr hab. n. med. – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 21. Glema Adam, dr hab. inż., prof. – Politechnika Poznańska
 22. Godziński Jan, prof. dr hab. – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 23. Goniewicz Mariusz, dr hab. n. med. prof. – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 24. Grabowska-Lepczak Izabella, mł. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 25. Grabowski Andrzej, dr hab. inż. prof. – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 26. Granops Marian, prof. dr hab. inż. – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
 27. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 28. Grzelak Agnieszka, dr hab. – Akademia Leona Koźmińskiego
 29. Gulida Edward Nikolaevich, dr hab. prof. – Lviv State University of Life Safety, Ukraina
 30. Gwizdałła Tomasz, dr hab. inż. – Uniwersytet Łódzki
 31. Haman Jacek, dr hab. – Uniwersytet Warszawski
 32. Jarmoszko Stanisław, prof. dr hab. – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 33. Kalicka Zofia, prof. dr hab. – Akademia Górniczo-Hutnicza
 34. Kański Andrzej, prof. dr hab. – Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 35. Kholostov Aleksandr L’vovich – State Fire Academy of Emercom of Russia, Rosja
 36. Kicko-Walczak Ewa, dr hab. inż., prof. IMPiB – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 37. Kitler Waldemar, prof. dr hab. inż. – Akademia Sztuki Wojennej
 38. Kołbuk Wiktor, prof. dr hab. – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 39. Koniuch Ariadna, mł. bryg. mgr inż. – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 40. Konopka Zbigniew Tadeusz, prof. dr hab. inż. – Politechnika Częstochowska
 41. Kosiński Jerzy, mł. insp. dr hab. inż. – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 42. Kośmider Tomasz, płk dr hab. prof. – Akademia Sztuki Wojennej
 43. Kozłowski Ryszard, dr hab. prof. – Politechnika Krakowska
 44. Kozoderov Vladimir – Moscow State University, Rosja
 45. KrasnodębskI Grzegorz, dr hab., prof. – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 46. Krasuski Adam, mł. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 47. Krzysztofek Mariusz, dr hab. – Instytut Ochrony Danych Osobowych
 48. Kubica Przemysław, mł. bryg dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 49. Kubicki Grzegorz, dr inż. – Politechnika Warszawska
 50. Kulesza Zbigniew, dr hab. inż. – Politechnika Białostocka
 51. Lapshin S.S. – FGBOU VO Ivanovskaya Pozharno-Spasatel’naya Akademiya Gps Mchs Rossii, Rosja
 52. Lebecki Kazimierz, dr hab. – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy
 53. Lesiak Piotr, mgr inż. – CNBOP-PIB
 54. Leszczuk Mikołaj, dr hab. inż. – Akademia Górniczo-Hutnicza
 55. Lib Waldemar, dr – Uniwersytet Wrocławski
 56. Maciejewski Hieronim, prof. zw. dr hab. – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 57. Maciejewski Jan, dr hab. prof. – Uniwersytet Wrocławski
 58. Maj Piotr, dr inż. – Politechnika Warszawska
 59. Maślak Mariusz, dr hab. inż. prof. PK – Politechnika Krakowska
 60. Merkisz Jerzy, prof. dr hab. inż. – Politechnika Poznańska
 61. Mizerski Andrzej, dr hab. inż. prof. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 62. Moczydłowska Joanna M., dr hab., prof. – Politechnika Białostocka
 63. Modliński Norbert, dr inż. – Politechnika Wrocławska,
 64. Mroczek Bożena, dr hab. n. zdr., prof. nadzw. – Pomorski Uniwersytet
 65. Medyczny w Szczecinie
 66. Nawojczyk Maria, dr hab. – Akademia Górniczo-Hutnicza
 67. Nowakowski Tomasz, prof. dr hab. inż. – Politechnika Wrocławska
 68. Ogrodnik Paweł, dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 69. Oleksiewicz Izabela, dr hab., prof. – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 70. Olszewski Piotr, dr – Instytut Przemysłu Skórzanego
 71. Osvaldova Linda Makovicka, dr – University of Žilina, Słowacja
 72. Ozga Dorota, dr n. o zdr. – Uniwersytet Rzeszowski
 73. Pawłowski Witold, ppłk rez. dr n. med. – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 74. Piotrowski Jerzy, dr inż. – Politechnika Warszawska
 75. Piwowarski Juliusz, dr hab. prof. – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron
 76. Podlewski Roland, dr – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 77. Porowski Rafał, bryg. dr hab. inż. – CNBOP-PIB
 78. Półka Marzena, bryg. dr hab. inż., prof. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 79. Prokopski Grzegorz Józef, prof. dr hab. inż. – Politechnika Rzeszowska
 80. Rabajczyk Anna, dr hab., prof. – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 81. Rak Janusz Ryszard, Prof. dr hab. inż. – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 82. Roguski Jacek, dr inż. – CNBOP-PIB
 83. Rostek Katarzyna, dr hab. inż., prof. – Politechnika Warszawska
 84. Rzeszut Katarzyna, dr hab. – Politechnika Poznańska
 85. Salamonowicz Zdzisław, mł. bryg. dr – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 86. Saluk-Bijak, dr hab. prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 87. Sergiej Shyrkov Aleksandrovich, dr hab. – State Fire Academy of Emercom of Russia, Rosja
 88. Sitarz Marek, prof. dr hab. inż. – Akademia WSB
 89. Skowroński Wojciech, prof. dr hab. inż. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 90. Skwarzec Bogdan, prof. dr hab. – Uniwersytet Gdański
 91. Sobolewski Grzegorz , prof. dr hab. – Akademia Sztuki Wojennej
 92. Sobolewski Mirosław, st. bryg. dr inż. – Akademia Sztuki Wojennej
 93. Stala Józef, ks. prof. dr hab. – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 94. Staśko Renata, dr – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 95. Stojer-Polańska Joanna, dr – S zkoła Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach
 96. Szczęsny Artur, dr inż. – Politechnika Łódzka
 97. Sznajd-Weron Katarzyna, prof. dr hab. – Politechnika Wrocławska
 98. Szumigała Maciej, dr – Politechnika Poznańska
 99. Ścibiorek Zbigniew, prof. dr hab. – Akademia Sił Lądowych we Wrocławiu
 100. Śladkowski Stanisław, prof. dr hab. – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
 101. Śliwierski Bogusław, dr – Uniwersytet Łódzki
 102. Tarapata Zbigniew, dr hab. inż. prof. – Wojskowa Akademia Techniczna
 103. Tofiło Piotr, st. kpt. dr – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 104. Toleshov A.K., prof. – National Univeristy of Science and Technology, Rosja
 105. Tuśnio Norbert, mł. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 106. Urbaniak Magdalena, dr inż. – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 107. Walk Marta, dr
 108. Wąs Jarosław, dr hab. inż. – Akademia Górniczo-Hutnicza
 109. Węgrzyński Wojciech, dr inż. – Instytut Techniki Budowlanej
 110. Wiśniewska-Paź Barbara, dr hab., prof. – Uniwersytet Wroclawski
 111. Witkowski Artur, dr inż. – University of Central Lancashire, Wielka Brytania
 112. Wnęk Waldemar, bryg. w st. spocz. dr inż.
 113. Wygocka-Domagałło Agata, dr inż. – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 114. Zych Jan, dr hab. inż. prof. – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

2017

 1. Bartkowiak Danuta, dr – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 2. Biedugnis Stanisław, prof. zw. dr hab. inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Politechnika Warszawska
 3. Bieńkowski Paweł, dr hab. inż. prof. nadzw. – Politechnika Wrocławska
 4. Boduszek Daniel, dr hab. prof. – University of Huddersfield
 5. Borecka-Biernat Danuta, dr hab. prof. nadzw. – Uniwersytet Wrocławski
 6. Budzyński Mieczysław, prof. zw. dr hab. – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 7. Cebula Grzegorz Marek, dr n. med. – Uniwersytet Jagielloński
 8. Chwała Wiesław, dr hab. – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 9. Czarnocki Krzysztof, dr inż. – Politechnika Lubelska
 10. Dworecki Stanisław, prof. zw. dr hab. inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 11. Dygdała Roman, prof. zw. dr hab. – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
 12. Dymek Stanisław, prof. zw. dr. hab. inż. – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 13. Dziubiński Marek, prof. zw. dr hab. inż. – Politechnika Łódzka
 14. Fehler Włodzimierz, dr hab. prof. UPH – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 15. Feltynowski Mariusz, bryg. dr inż. – CNBOP-PIB
 16. Garstka Tomasz, dr inż. – Politechnika Częstochowska
 17. Glema Adam – dr hab. inż. prof. nadzw. – Politechnika Poznańska
 18. Gor’kova Irina Alekseevna, prof. – Herzen State Pedagogical University of Russia, Rosja
 19. Grabarek Iwona, dr hab. inż. prof. nadzw. – Politechnika Warszawska
 20. Grabowski Andrzej, dr hab. inż. prof. nadzw. – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB
 21. Grajewski Sylwester, dr inż. – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 22. Guzewski Piotr, dr – Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
 23. Gwizdałła Tomasz, dr hab. – Uniwersytet Łódzki
 24. Kalinenko Ludmiła, dr – Ukraiński Instytut Naukowo-Badawczy Obrony Cywilnej, Ukraina
 25. Karczewski Jerzy, dr
 26. Kaszuwara Waldemar, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 27. Kaźmierski Tomasz, dr inż. – Politechnika Poznańska
 28.  Kielin Jan, st. bryg. w st. spocz. mgr inż. – CNBOP-PIB
 29. Kieliszek Sylwester, st. bryg. w st. spocz. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 30. Klukowski Krzysztof, prof. dr hab. n. med. – Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Rusieckiego
 31. Konieczny Jerzy, prof. zw. dr hab. – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 32. Kosowski Bogdan, dr hab. inż. prof. nadzw. – Uniwersytet Jagielloński
 33. Kovalev A.I., dr – Uniwersytet w Czerkasach, Ukraina
 34. Kowalski Marek, nadbryg. w st. spocz.
 35. Krzyżyńska Renata, dr hab. inż. prof. nadzw. – Politechnika Wrocławska
 36. Kubiak Krzysztof, prof. zw. dr hab. – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 37. Kubiak Tomasz, dr – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego
 38. Kubiak Tomasz, prof. dr hab. inż. – Politechnika Łódzka
 39. Kubicki Grzegorz, dr inż. – Politechnika Warszawska
 40. Kulbik Marian, dr hab. inż. – Politechnika Gdańska
 41. Kwietniewski Marian, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 42. Lachiewicz Stefan, prof. zw. dr hab. – Politechnika Łódzka
 43. Leszczyński Piotr Konrad, dr – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 44. Longwic Rafał, dr hab. inż. prof. nadzw. – Politechnika Lubelska
 45. Malara Zbigniew, prof. zw. dr hab. inż. – Politechnika Wrocławska
 46. Mizerski Andrzej, st. bryg. dr hab. inż. prof. nadzw. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 47. Młynarczyk Mariusz, ppłk dr – Akademia Sztuki Wojennej
 48. Nogalski Bogdan, prof. zw. dr hab. – Uniwersytet Gdański
 49. Obolewicz Jerzy, dr inż. – Politechnika Białostocka
 50. Pecio Mariusz, mł. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 51. Pich Robert, mjr dr inż. – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 52. Piechowiak-Lamparska Joanna Maria, dr – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 53. Płaczek Adam, dr – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 54. Pozierak Andrzej, st. bryg. w st. spocz. mgr inż.
 55. Półka Marzena st. bryg. dr hab. prof. nadzw. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 56. Rak Janusz, prof. zw. dr hab. inż. – Politechnika Rzeszowska
 57. Roguski Jacek, dr inż. – CNBOP-PIB
 58. Runkiewicz Leonard, prof. dr hab. inż. – Instytut Techniki Budowlanej
 59. Rutkiewicz Artur, dr inż. – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 60. Rzeszut Katarzyna, dr hab. inż. – Politechnika Poznańska
 61. Salomonowicz Zdzisław, mł. bryg. dr inż . – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 62. Schroeder Maciej, nadbryg. w st. spocz.
 63. Sekizawa Ai, dr prof. – Tokyo University of Science, Japonia
 64. Selianinau Mikhail, dr hab. prof. nadzw. – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 65. Skomra Witold, dr inż. – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 66. Skowroński Wojciech, prof. zw. dr hab. inż. – Politechnika Wrocławska
 67. Słota Krzysztof, dr inż. – Politechnika Śląska
 68. Smyk Stanisław, dr hab. inż. prof. nadzw. – Akademia Sztuki Wojennej
 69. Sobczyk Bartosz, dr inż. – Politechnika Gdańska
 70. Sokołowski Grzegorz, ks., dr hab. prof. nadzw. – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 71. Sowizdraniuk Piotr, st. kpt. dr inż. – SA PSP w Krakowie
 72. Stec Małgorzata, dr – Uniwersytet Rzeszowski
 73. Stelcer Bogusław, dr – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 74. Suligowski Ziemowit, prof. dr hab. inż. – Politechnika Gdańska
 75. Sygit Bogusław, prof. zw. dr hab. – Uniwersytet Łódzki
 76. Szczerba Jacek, dr hab. inż. prof. nadzw. – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 77. Szopa Tadeusz, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 78. Ścibiorek Zbigniew, prof. dr hab. inż. – Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 79. Ścieranka Grzegorz, dr inż. – Politechnika Śląska w Gliwicach
 80. Talarek Marcin, mgr inż. – Instytut Techniki Górniczej
 81. Terelak Jan F., prof. dr hab. – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 82. Traciłowski Tomasz, bryg. mgr inż. – SA PSP w Krakowie
 83. Turkowski Romuald, prof. dr hab. – Uniwersytet Warszawski
 84. Urban Józef, ks. dr hab. nauk teologicznych – Uniwersytet Opolski
 85. Wagner Peter, dr – Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów
 86. Węgrzyński Wojciech, dr inż. – Instytut Techniki Budowlanej
 87. Wiszniowski Robert, prof. dr hab. – Uniwersytet Wrocławski
 88. Witkowski Artur, dr – The University of Central Lancashire, Wielka Brytania
 89. Wojewódzka-Żelezniakowicz Marzena, dr hab. med. – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 90. Wolff Andrzej, dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 91. Zboina Jacek, bryg. dr inż. – CNBOP-PIB
 92. Zeńczak Michał, dr hab. inż., prof. nadzw – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecin

2016

 1. Abramowicz Marian, prof. dr hab. inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 2. Arestovich D.N., dr – Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE) Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus (Białoruś);
 3. Augustyn Sławomir, płk dr. hab. inż. – Akademia Sztuki Wojennej
 4. Bagieński Jan, dr hab. inż., prof. nadzw. Pol.Pozn. – Politechnika Poznańska
 5. Banyś Witold, mgr inż. – SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła
 6. Berezuckiy Vyacheslav, prof. – National Technical University “Kharkov Polytechnic Institute (Ukraina)
 7. Białecki Ryszard, prof. dr hab. inż. – Politechnika Śląska
 8. Błaszczyk Andrzej, prof. dr hab. inż. – Politechnika Łódzka
 9. Bobrinev E.V., Federal State Establishment All Russian Research Institute for Fire Protection of Ministry of Russian Federation for Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters (Rosja)
 10. Bobyak V.V., dr – Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE) Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus (Białoruś);
 11. Boczkowska Anna, dr hab. inż., prof. PW – Politechnika Warszawska
 12. Brzezińska Dorota, dr inż. – Politechnika Łódzka
 13. Buczkowski Daniel, dr inż. – Instytut Przemysłu Organicznego
 14. Burciu Zbigniew, prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. prof. zw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 15. Cała Jan
 16. Celiński Maciej, dr inż. – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 17. Chruzik Katarzyna, dr inż. – Politechnika Śląska
 18. Cieślik Jerzy, dr hab. – Akademia Leona Koźmińskiego
 19. Czarnecki Robert, st. bryg. mgr inż. – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 20. Długosz Marek – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
 21. Dobrzyńska Renata, dr inż. – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 22. Dyja Henryk, prof. dr hab. inż. – Politechnika Częstochowska
 23. Dziubiński Marek Stanisław, prof. dr hab. inż. – Politechnika Łódzka
 24. Fedorov A.V., dr hab. prof. – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja)
 25. Frolov A.I., dr – Tomsk State University (Rosja)
 26. Furmański Piotr, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 27. Furtak-Niczyporuk Marzena, dr n. med. – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 28. Gajek Agnieszka, dr – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 29. Gałązkowski Robert, dr hab. n. med. – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 30. Glema Adam, dr hab. inż. prof. PP – Politechnika Poznańska
 31. Głowiński Józef, prof. dr hab. inż. – Politechnika Wrocławska
 32. Gnyba Marcin, dr inż. – Politechnika Gdańska
 33. Grabowski Andrzej, dr hab. inż, prof. nadzw. CIOP-PIB – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 34. Grabowski Paweł, dr inż. – Politechnika Warszawska
 35. Grajewski Sylwester, dr inż.- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 36. Grosset Ryszard, dr prof. UTH – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej
 37. Grucza Bartosz, dr – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 38. Guliński Jacek, dr hab., UAM – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 39. Gumińska Jolanta, dr hab. inż. – Politechnika Śląska
 40. Iftodi L.A. – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja)
 41. Izak Piotr, dr hab. inż. prof. nadzw. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 42. Jaskółowski Waldemar, bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 43. Karczewski Jerzy, dr
 44. Kaziev M.M., dr – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja)
 45. Kitsak A.I., dr – Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE) Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus (Białoruś);
 46. Klapsa Wojciech, mł. bryg. mgr inż. – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 47. Klemens Rudolf, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 48. Konieczny Jerzy, prof. zw. dr hab. – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 49. Kosowski Bogdan, dr hab. inż. prof. nadzw. WSZOP – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 50. Koszczyc Tadeusz, prof. dr hab. – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 51. Kovalev A.I., dr – Academy of Fire Safety named after Chernobyl Heroes (Ukraina);
 52. Kowalski Robert, dr hab. inż., prof. nadzw. PW – Politechnika Warszawska
 53. Kowolik Bernard, dr inż. – Politechnika Śląska
 54. Kram Dorota, dr inż.- Politechnika Krakowska
 55. Król Pawel, dr inż. – Politechnika Warszawska
 56. Kubiak Tomasz, dr – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP woj. Zachodniopomorskiego
 57. Kubicki Grzegorz, dr inż. – Politechnika Warszawska
 58. Laskowska Zofia, dr inż.
 59. Lesiak Piotr, inż. – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 60. Leszczyński Tomasz, st. bryg. w st. spocz. mgr inż.
 61. Maj Piotr, dr inż. – Politechnika Warszawska
 62. Majchrzak Dariusz, płk dr hab. – Akademia Obrony Narodowej
 63. Maranda Andrzej, prof. dr hab. inż. – Wojskowa Akademia Techniczna
 64. Marzec Marek, dr – Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP
 65. Matyka Maciej, dr – Uniwersytet Wrocławski
 66. Matysiak Antoni, prof. dr hab. inż. – Uniwersytet Zielonogórski
 67. Mądrzycki Przemysław, ppłk dr inż. – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 68. Michailiuk Bogdan, dr hab. inż. – Akademia Sztuki Wojennej
 69. Mikhaylov E.S., mgr – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja)
 70. Mitkowski Piotr, dr inż. – Politechnika Poznańska
 71. Mizera-Pietraszko Jolanta, dr – Uniwersytet Opolski
 72. Mizerski Andrzej, bryg. dr hab. inż. prof. SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 73. Musioł Dariusz, dr inż. – Politechnika Śląska
 74. Musioł-Urbańczyk Anna, dr inż. – Politechnika Śląska
 75. Navrotskiy O.D., dr – Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE) Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus (Białoruś);
 76. Nawrat Stanisław, prof. dr hab. inż. – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 77. Nowakowski Mirosław, dr hab. inż., prof. ITWL – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 78. Nowicki Tomasz, st. bryg. mgr – Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
 79. Obolewicz Jerzy, dr inż. – Politechnika Białostocka
 80. Ogrodnik Paweł, dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 81. Pak Elena – EMERCOM of Russia (Rosja)
 82. Paszkiewicz Adam, dr hab. – Uniwersytet Łódzki
 83. Pekhotnikov A.V- VNIIPO, Federal State Establishment All Russian Research Institute for Fire Protection of Ministry of Russian Federation for Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters (Rosja)
 84. Piasta Wojciech Grzegorz, dr hab. inż. prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska
 85. Pich Robert, mjr dr inż. – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
 86. Porowski Rafał, mł. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 87. Półka Marzena, st. bryg. dr hab. prof. nadzw. SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 88. Roguski Jacek, dr inż. – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 89. Różański Paweł, dr – AWF, Wydział Biała Podlaska
 90. Rubin Jan Antoni, dr inż. – Politechnika Śląska
 91. Runkiewicz Leonard, prof. dr hab. inż. – Instytut Techniki Budowlanej
 92. Rzeszut Katarzyna, dr hab. inż. – Politechnika Poznańska
 93. Salamonowicz Zdzisław, mł. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 94. Sekret Robert, prof. dr hab. inż. – Politechnika Częstochowska
 95. Semerak M.M., prof. dr hab. – Lviv Polytechnic National University (Ukraina)
 96. Skowroński Wojciech, prof. dr hab. inż. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 97. Solarz Jarosław, dr inż. – Akademia Sztuki Wojennej
 98. Sowizdraniuk Piotr, st. kpt. dr – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
 99. Sozański Marek, prof. dr hab. inż. – Politechnika Poznańska
 100. Stempiński Szczepan, dr – Uniwersytet Szczeciński
 101. Sulik Paweł, dr inż. – Instytut Techniki Budowlanej
 102. Sulimenko V.A., dr – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja)
 103. Szczerba Jacek, dr hab. inż., prof. nadzw. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 104. Ścieranka Grzegorz dr inż. – Politechnika Śląska
 105. Śleszyński Przemysław, dr hab., prof. nadzw. IGiPZ – Polska Akademia Nauk
 106. Telak Jerzy, dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 107. Teodorczyk Andrzej, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 108. Tyburska Agata, mł. insp. dr hab. – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 109. Wąs Jarosław, dr inż. – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 110. Węgrzyński Wojciech, mgr inż. – Instytut Techniki Budowlanej
 111. Wiśniewski Tomasz, mł. bryg. mgr inż. – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 112. Witkowski Artur, dr inż. – University of Central Lancashire (Wielka Brytania)
 113. Włodarski Andrzej, prof. dr hab. inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 114. Wnęk Waldemar, st. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 115. Wolański Robert, bryg. dr inż. – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 116. Zamiar Zenon, prof. dr hab. – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
 117. Zieliński Mariusz, prof. dr hab. – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 118. Zyśko Dorota, dr hab. prof. nadzw. – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2015 (Pobierz)

2014 (Pobierz)

linia

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

“Safety & Fire Technology” jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są oryginalne artykuły naukowe, doniesienia wstępne, artykuły przeglądowe, studia przypadków. Stawia sobie za cel wspieranie transferu wiedzy w Polsce i za granicą, promowanie wyników badań oraz przedsięwzięć innowacyjnych oraz edukację na rzecz bezpieczeństwa.

Zakres tematyczny półrocznika:

 • teoria i modelowanie rozwoju pożaru,
 • metody i środki zapobiegania pożarom oraz ograniczania ich skutków,
 • dochodzenia popożarowe i analiza ryzyka pożaru,
 • taktyka, technika i bezpieczeństwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
 • aspekty prawne i edukacja w ochronie przeciwpożarowej,
 • ochrona ludności.
Bazy
 • EBSCO
 • J-Gate
 • Ulrich’s Periodicals Directory
 • Index Copernicus
 • Referativny Zhurnal/VINITI
 • RINC
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek – EZB
 • BazTech
 • CyberLeninka
 • CEON Biblioteka Nauki
 • e-publikacje Nauki Polskiej
 • Google Books/Google Play
 • ERIH PLUS
 • DOAJ
Proces recenzji

Wszystkie napływające do Redakcji teksty przechodzą następującą procedurę zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

1. Wstępna ocena formalna – Nadesłany artykuł jest poddawany ocenie formalnej przez Redakcję (zgodność z profilem czasopisma oraz z wymogami technicznymi), a następnie kierowany do redaktora działu tematycznego.

2. Kwalifikacja przez Komitet Redakcyjny – Po zaakceptowaniu artykułu przez redaktora działu Redakcja konsultuje poprawność stylistyczną z redaktorami językowymi oraz obliczenia statystyczne z redaktorem statystycznym, jeżeli istnieje taka potrzeba. Artykuł trafia na listę artykułów oczekujących na publikację w Czasopiśmie oraz pod obrady Komitetu Redakcyjnego i po akceptacji kierowany jest do recenzentów.

3. Proces recenzji – Artykuł przesyłany jest do dwóch niezależnych recenzentów, którzy są specjalistami w danej dziedzinie (wyższych lub równych stopniem naukowym z autorem), i nie są powiązani z autorem/autorami. Zarówno autor, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości zgodnie z zasadą double-blind review (podwójnie ślepa recenzja). (Pobierz arkusz recenzji). Po otrzymaniu przez Redakcję dwóch arkuszy recenzji autor informowany jest o ewentualnych uwagach i poprawkach recenzenckich, które powinien nanieść na tekst.

4. Decyzja o publikacji artykułu – Jeżeli jeden z recenzentów dopuści tekst do druku, a drugi odrzuci, redaktor działu, do którego zakwalifikowano artykuł, oraz Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzjach i ostatecznej wersji artykułu podejmują decyzję o skierowaniu go do trzeciego recenzenta. W sytuacji, gdy trzeci recenzent odrzuci artykuł, Redakcja wycofuje tekst z listy oczekujących na publikację w Czasopiśmie oraz informuje o swojej decyzji autora artykułu.

5. Konsultacja z Radą Naukową – Po pomyślnym przejściu procedury recenzyjnej tytuł i abstrakt artykułu jest konsultowany z członkami Rady Naukowej SFT – organem opiniującym naukowy kierunek czasopisma.

Proces recenzyjny trwa ok. 6 miesięcy.

Redakcja umożliwia opublikowanie artykułu w trybie przyspieszonym. Odpłatność dla autora lub instytucji finansującej badania wynosi 800 zł. Opłata uiszczana jest po wstępnej ocenie merytorycznej artykułu i zakwalifikowaniu pracy do procedury recenzyjnej. Pokrywane są z niej koszty związane z procesem publikacyjnym. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku odrzucenia artykułu po etapie recenzji.

Polityka Open Access
Czasopismo „Safety & Fire Technology” jest publikowane w darmowym i otwartym dostępie tzn. każdy użytkownik ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, z zachowaniem praw autorskich ich twórców. Użytkownik korzysta z zamieszczonych w Półroczniku artykułów zgodnie z licencją CC-BY-SA 4.0 z obowiązkiem wskazania na kopii utworu informacji o źródle i autorze/ach.

Zapora ghostwriting i guest autorship
Mając na uwadze prawdziwość publikowanych danych o wkładzie autorskim w powstanie zgłaszanych do druku artykułów i by uniknąć zjawisk typu ghostwriting i guest autorship, Redakcja czasopisma „Safety & Fire Technology” zobowiązuje autorów do rzetelnego wykazywania udziału osób trzecich w procesie powstawania artykułu.

linia

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów
Artykuły prosimy przesyłać za pomocą Systemu Editorial, dostępnego w zakładce “Wyślij artykuł”. Redakcja przyjmuje do druku oryginalne artykuły naukowe, doniesienia wstępne, artykuły przeglądowe oraz studia przypadków. Tekst  nie powinien przekraczać 22 stron (format A4, Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5), pisany bez podziału na kolumny (łącznie 40 000 znaków razem ze spacjami).

Do końca 2019 roku redakcja przyjmuje artykuły napisane w języku polskim i/lub angielskim. Zgłoszone w tym czasie artykuły polskojęzyczne publikowane będą wraz z tłumaczeniem na język angielski w ramach finansowania MNiSW (DUN).

Od 2020 roku wiodącym językiem publikacji będzie język angielski. Niezależnie redakcja będzie przyjmować nadal prace napisane w jęz. polskim.

Opłaty autorskie
Redakcja nie pobiera opłat za publikację artykułów. Wyjątek stanowią artykuły zgłaszane w trybie przyspieszonym. Odpłatność dla autora lub instytucji finansującej badania wynosi 800 zł. Opłata uiszczana jest po wstępnej ocenie merytorycznej artykułu i zakwalifikowaniu pracy do procedury recenzyjnej. Pokrywane są z niej koszty związane z procesem publikacyjnym. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku odrzucenia artykułu po etapie recenzji.
Wytyczne dla autorów

Definicje typów artykułów

 1. Oryginalny artykuł naukowy – opisane są w nim wyniki dotychczas niepublikowanych badań i eksperymentów naukowych autora lub bezpośrednio mu podlegającego zespołu naukowego, nowych w stosunku do dotychczasowej wiedzy i dorobku w danej dziedzinie, stanowiących oryginalny wkład w światową naukę. Publikacje naukowe są zazwyczaj naukowym źródłem pierwotnym.
 2. Doniesienie wstępne (komunikat z badań) – opisane są w nim wstępne, ale już na tym etapie obiecujące wyniki prowadzonych, lecz jeszcze nieukończonych badań;
 3. Artykuł przeglądowy – opisuje obecny stan wiedzy w danym obszarze tematycznym, czasem przy uwzględnieniu kontrowersyjnych lub spornych kwestii, zawiera opis zarówno teoretyczny, aktualną i właściwie dobraną literaturę źródłową, jak i praktyczny aspekt zagadnienia; autor powinien uwzględnić nierozwiązane w danej kwestii problemy.
 4. Studium przypadku – analiza zdarzeń rzeczywistych – artykuł zawiera opis zdarzenia lub przypadku (jednego lub kilku), ciekawego z naukowego lub praktycznego punktu widzenia; analizę tego zdarzenia, dyskusję opartą na najnowszym piśmiennictwie oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.

Abstrakty ustrukturyzowane

Artykuł zgłaszany do redakcji musi być poprzedzony dwujęzycznym abstraktem ustrukturyzowanym według jednego z poniższych przykładów. Artykuły z abstraktem nieustrukturyzowanym krótszym niż 2400 znaków ze spacjami nie będą kwalifikowane przez redakcję do procesu recenzyjnego.

 1. Struktura abstraktu dla oryginalnego artykułu naukowego/doniesienia wstępnego
 • Cel – powinien jasno przedstawiać hipotezę postawioną w artykule;
 • Projekt i metody – narzędzia i metody użyte w badaniach;
 • Wyniki – rezultaty badań;
 • Wnioski – w odniesieniu do hipotezy oraz możliwe kierunki przyszłych badań.
 1. Struktura abstraktu dla artykułu przeglądowego/studium przypadku – analiza zdarzeń rzeczywistych
 • Cel – główne pytania postawione w artykule
 • Wprowadzenie – kontekst/tło przedstawionego w artykule zagadnienia/problemu/zdarzenia
 • Metodologia – użyte do omówienia/analizy tematu metody/narzędzia
 • Wnioski – główne wnioski wynikające z analizy przeglądowej/analizy zdarzenia rzeczywistego

Jeśli artykuł nie pasuje do żadnej z powyższych struktur, należy użyć odpowiednio podobnej struktury. Autorzy mają obowiązek podania informacji, jaki rodzaj artykułu przesyłają do redakcji (oryginalny artykuł naukowy, artykuł przeglądowy, doniesienie naukowe, studium przypadku – analiza zdarzeń rzeczywistych).

Struktura artykułu

Plik tekstowy z artykułem nie może zawierać danych osobowych autorów ani informacji pozwalających na ich identyfikację. Informacje dotyczące autorstwa pracy, słowa kluczowe, streszczenie oraz noty biograficzne należy uzupełnić w odpowiednich rubrykach systemu.

1. Struktura oryginalnego artykułu naukowego/doniesienia wstępnego:

1) Tytuł – w jęz. angielskim (Times New Roman 16 pkt., WERSALIKI) oraz w języku polskim (Times New Roman 14 pkt., tekst zwykły)

2) Abstrakt ustrukturyzowany – cztery akapity z nagłówkami zapisanymi pogrubioną czcionką, około 2500 znaków ze spacjami w jęz. angielskim oraz około 2500 znaków ze spacjami w jęz. polskim (jednak nie krótsze niż 2400 znaków);

3) Słowa kluczowe (angielskim oraz w jęz. polskim, łącznie do 10 wyrazów)

4) Wprowadzenie

5) Metody

6) Wyniki

7) Dyskusja nad metodami i wynikami

8) Podsumowanie/Wnioski

9) Literatura

2. Struktura artykułu przeglądowego/studium przypadku:

1) Tytuł – w jęz. angielskim (Times New Roman 16 pkt., DRUKOWANY) oraz w języku polskim (Times New Roman 14 pkt., tekst zwykły)

2) Abstrakt ustrukturyzowany – cztery akapity z nagłówkami zapisanymi pogrubioną czcionką, około 2500 znaków ze spacjami w jęz. angielskim  (jednak nie krótsze niż 2400) oraz około 2500 znaków ze spacjami w jęz. polskim (jednak nie krótsze niż 2400 znaków); W przypadku autorów anglojęzycznych wymagany jest tylko abstrakt w jęz. angielskim.

3) Słowa kluczowe (w jęz. angielskim oraz w jęz. polskim, łącznie do 10 wyrazów)

4) Wprowadzenie

5) Rozdziały zatytułowane przez autora

6) Podsumowanie

7) Wnioski

8) Literatura

W przypadku autorów anglojęzycznych tytuł, abstrakt oraz słowa kluczowe wymagane są tylko w jęz. angielskim.

Formatka artykułu (pobierz).

Literatura

Odwołania do literatury umieszcza się na końcu artykułu w kolejności pojawiania się w tekście. Przypisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej wersji. Nazwiska  i tytuły pisane cyrylicą powinny być podane w transliteracji zgodnie z normą BGN/PCGN. Zalecane jest odwoływanie się głównie do publikacji recenzowanych. W przypadku dokładnego cytowania w tekście obok numeru przyporządkowanego publikacji zamieszczonej w spisie Literatury podaje się również numer strony, z której pochodzi cytat – np. [2, s. 234]. Cytaty polskojęzyczne należy umieszczać w cudzysłowach, cytaty obcojęzyczne należy pisać kursywą.

Przykłady tworzenia odsyłaczy bibliograficznych w spisie literatury (oparte o system cytowania Chicago):

Cytowanie książek:

Szczerba K., Bezpieczny dom, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2012.

Rozdział pracy zbiorowej

Suchorab P., Wpływ produktów pochodzenia naftowego na cechy fizyczno-mechaniczne betonu, w: Usuwanie substancji ropopochodnych z dróg i gruntów, J. Rakowska (red.), Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2012, 37–44.

Cytowanie czasopism

Mizerski A., Piany jako nośniki chemicznych środków neutralizacji skażeń, BiTP Vol. 29 Issue 1, 2013, pp. 87–93.

Cytowanie publikacji ze źródeł cyfrowych:

Ciekanowski Z., Motywacja a system ocen, BiTP Vol. 29 Issue 1, 2013, pp. 29-33 [dok. elektr.] http://czytelnia.cnbop.pl/czytelnia/31/348 [dostęp 2 maja 2013].

Cytowanie materiałów pokonferencyjnych:

Adamiec P., Problemy przy spawaniu i napawaniu części maszyn, w: Technologia maszyn. Zbiór referatów: III Naukowe Warsztaty Profesorskie – TM ‚97, II Forum Prac Badawczych ‚96 – Kształtowanie części maszyn przez usuwanie materiału, T. Karpiński (red.), Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 1997, 23–31.

Cytowanie komunikatów z badań

Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań: Aktualne problemy i wydarzenia, [dok. elektr.] http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=4809, [dostęp06.05.2013].

Cytowanie ustaw, norm, dyrektyw unijnych:

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2009 r. Nr 12, poz. 68).

2) PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze.

3) Dyrektywa Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. dotycząca dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków.

Tabele, ryciny, ilustracje

Podpisy do tabel, rycin i ilustracji oraz treść w tabelach, rycinach i ilustracjach należy podawać w języku, w którym został napisany artykuł, oraz w języku angielskim. Tabele należy dodatkowo przygotować w oddzielnym załączniku. Rysunki należy nadsyłać w formie gotowej do druku jako oddzielne pliki w formacie jpg, png lub tiff (min. 300 dpi, wielkość około 1 MB). Wykresy tworzone w programie Excel (lub w jego odpowiedniku) należy przesyłać w formacie .xls (format programu Excel). Artykuły bez elementów graficznych odpowiedniej jakości nie będą przyjmowane do druku.Przy wszystkich tabelach, rycinach, wykresach, zdjęciach itd. należy podać źródło, z którego pochodzą, lub umieścić informację „Opracowanie własne”.

Skróty

Rozwinięcia wszystkich użytych w artykule skrótów należy podać w formie wykazu na końcu artykułu.

Prawa autorskie

Autor

Podczas zgłaszania artykułu we właściwej rubryce  należy podać pełną nazwę instytucji, do których autorzy afiliują, a także adresy korespondencyjne (adresy e-mailowe). Autorzy proszeni są także o załączenie krótkiej noty biograficznej (ok. 50 słów). W systemie należy także podać identyfikatory ORCID wszystkich autorów. Jeśli artykuł ma więcej niż jednego autora, należy podać udział procentowy poszczególnych osób w powstaniu artykułu. Redakcja zobowiązuje się do zachowania poufności informacji dotyczących szczegółowych danych osobowych autorów i recenzentów.

Współautorstwo artykułu

Zgodnie z definicją współautorstwa zawartą w publikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej” to pojęcie należy rozumieć w następujący sposób:

“Współautor to każdy, kto napisał niewielki nawet jego fragment, wniósł twórczy wkład w jego koncepcję lub układ, brał udział w projektowaniu badań naukowych, których wynikiem jest dany utwór. Współautorem nie jest osoba, która wykonywała czynności administracyjne związane z pracą nad stworzeniem dzieła naukowego (np. szef placówki naukowej, osoba pozyskująca środki do badań, osoba zbierająca dane lub wykonująca obliczenia statystyczne). Prawa do współautorstwa nie nabywa również konsultant, dzielący się swą wiedzą”.

W związku z powyższym Redakcja zobowiązuje autorów do podawania w artykułach wkładu procentowego oraz wykazywanie zakresu wkładu poszczególnych współautorów w powstanie artykułu, czyli tzw. atrybucji (autor koncepcji, założeń, metod) – tę informację należy wprowadzić w zakładce „Autorzy” w systemie Editorial podczas składania pracy.

W zakładce tej należy również podać informację o źródle finansowania badań. Odpowiedzialność za prawdziwość powyższych danych ponosi osoba przedkładająca artykuł do druku.

Copyright

Autor przesyła do Wydawcy pocztą tradycyjną umowę licencyjną, w której udziela CNBOP-PIB niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na określonych w umowie polach eksploatacji. Na tej podstawie redakcja publikuje i powiela artykuł w wersji drukowanej i elektronicznej (w tym również na stronie internetowej CNBOP-PIB) oraz zamieszcza go w innych zintegrowanych naukowych źródłach informacyjnych z możliwością wglądu, pobierania i zwielokrotniania. W umowie Autor poświadcza również, że praca nie była wcześniej publikowana, a także nie narusza ona praw autorskich innych osób.

Umowa licencyjna i wydawnicza (Pobierz)

Etyka

Dane opublikowane w czasopiśmie „Safety & Fire Technology” powinny być oryginalne. Nie należy przesyłać tekstów, które zostały wcześniej opublikowane w innym czasopiśmie lub monografii. Podawanie fałszywych danych, plagiaty oraz inne działania, które mogą prowadzić do fałszywych wniosków, są nieetyczne.

Szczegółowe informacje o etyce publikacji i stwierdzeniu nadużycia w publikacji (opartych na zaleceniach Elsevier i wytycznych COPE dla wydawców czasopism), z którymi należy zapoznać się przed zgłoszeniem artykułu do redakcji, znajdą Państwo w poniższym linku.

Etyka publikacji i stwierdzenie nadużycia w publikacji (Pobierz)

System Antyplagiatowy

Artykuły nadsyłane do redakcji są poddawane ocenie przez internetowy system antyplagiatowy (Plagiat.pl). Nadesłanie artykułu jest równoznaczne z akceptacją faktu, że artykuł może zostać poddany takiej ocenie. Wszystkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej redakcja będzie zgłaszać do odpowiednich organów instytucjonalnych.

linia

Inne

Wydawca

Czasopismo jest wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

Dział Wydawnictw i Promocji

Nadwiślańska 213, 05-420

Józefów k/Otwocka

e-mail: sft@cnbop.pl

tel.  +48 (22) 769 32 20

Patronat

Czasopismo „Safety & Fire Technology” proponuje promocję wydarzeń (należy przez to rozumieć również: imprezy oraz przedsięwzięcia) o charakterze edukacyjnym i naukowym o zasięgu, randze i znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym (ogólnopolskim) i międzynarodowym.

Wniosek o patronat dostępny na stronie www.cnbop.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania otrzymanych materiałów promujących wydarzenia. Odpowiedzialność za publikowane treści o wydarzeniach ponoszą ich organizatorzy.