Współpraca

Artykuły przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem panelu redakcyjnego Editorial System. Aby przejść do systemu, należy kliknąć w przycisk „Wyślij artykuł”.

Wszystkie artykuły publikowane w SFT są poddawane procesowi podwójnie ślepej recenzji. Zapraszamy specjalistów związanych z zakresem tematycznym SFT do współpracy w roli recenzentów!

Proponujemy promocję wydarzeń o charakterze edukacyjnym i naukowym o zasięgu, randze i znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Zapraszamy do wnioskowania o patronat medialny SFT.

O czasopiśmie

Safety & Fire Technology

ISSN (print) 2657-8808
ISSN (electronic) 2658-0810

Czasopismo recenzowane, w którym publikowane są oryginalne artykuły naukowe, doniesienia wstępne, artykuły przeglądowe, studia przypadków. Do numeru 4/2018 czasopismo wydawane było jako "BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza / Safety & Fire Technique" (ISSN 1895-8443).

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Safety & Fire Technology” przyznawanych jest 70 pkt do dorobku naukowego autora.

Zakres tematyczny czasopisma:

  • teoria i modelowanie rozwoju pożaru
  • metody i środki zapobiegania pożarom oraz ograniczania ich skutków
  • dochodzenia popożarowe i analiza ryzyka pożaru
  • taktyka, technika i bezpieczeństwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych
  • aspekty prawne i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
  • bezpieczeństwo i ochrona ludności
  • zagrożenia i ochrona środowiska
  • materiały w ochronie środowiska i zagrożeniach pożarowych
  • nowoczesne technologie w ochronie przeciwpożarowej i ochronie środowiska

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do Newslettera. Po wyrażeniu poniższych zgód i zapisaniu się otrzymasz na wskazany adres e-mail wiadomość, w której potwierdzisz swoją decyzję.

W dowolnym momencie – poprzez aktywację linka znajdującego się w treści otrzymanej wiadomości – możesz zrezygnować z otrzymywania Newslettera i wycofać zgodę. Skutkiem tego będzie usunięcie Twojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej. Wycofanie zgody nie ma wpływu na fakt, że przetwarzanie przed wycofaniem zgody realizowane było zgodnie z prawem.

Aktualności

 

Z radością informujemy, że nasz półrocznik „Safety & Fire Technology” uzyskał 70 punktów w wykazie czasopism MEiN! Stanowi to potwierdzenie jego wysokiego poziomu merytorycznego oraz znaczenia w promowaniu wyników badań oraz przedsięwzięć innowacyjnych z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z nowym wykazem czasopism półrocznik SFT – poza zwiększoną punktacją – zyskał także nową dyscyplinę: inżynierię bezpieczeństwa. Z tej okazji chcielibyśmy szczególnie podziękować naszym Autorom i Recenzentom za dotychczasową współpracę oraz wkład wniesiony w rozwój periodyku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowością wydawniczą CNBOP-PIB – podręcznikiem pt. Prowadzenie działań ratowniczych podczas zdarzeń z udziałem pojazdów z napędem elektrycznym.

Publikacja dostępna jest do pobrania tutaj.

 

Zapraszamy do udziału w VI Międzynarodowym Kongresie Naukowo-Technicznym SAFE PLACE 2023, nad którym CNBOP-PIB objęło patronat honorowy, natomiast nasze czasopismo Safety & Fire Technology patronat medialny.

 

Z przyjemnością informujemy, że "Safety & Fire Technology" otrzymało dofinansowanie MEiN w ramach programu "Rozwój czasopism naukowych". Przyznane środki zostaną przeznaczone m.in. na tłumaczenie zgłaszanych artykułów na język angielski.

 

 

Bazy naukowe

Współpraca