Abstrakt

Wprowadzenie: W artykule przedstawiono i omówiono problematykę związaną z powszechnym stosowaniem materiałów polimerowych, które mimo wielu swoich zalet charakteryzują się szacunkowo niską odpornością na działanie ognia. Omówiono możliwości podwyższenia odporności na działanie ognia poprzez dodatek do tworzywa sztucznego odpowiednio dobranego antypirenu. W artykule przeanalizowano również sposoby działania środków uniepalniających.

Słowa kluczowe: polimery, antypireny, zagrożenie pożarowe