Abstrakt

Wprowadzenie: W artykule krótko charakteryzujemy pojęcia nadzoru i doradztwa pedagogicznego, a także wskazujemy funkcje jakie pełnią w szkolnictwie. Zwracamy uwagę na początki ich pojawienia się w pożarnictwie. Mówimy o ich charakterystycznych formach kształtujących się od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wspominamy o podejmowanych inicjatywach zmierzających do poprawienia sytuacji w tym obszarze, z których wiele doczekało się realizacji dopiero po powstaniu Państwowej Straży Pożarnej. W trudnym okresie transformacji służby i nałożenia na nią dodatkowych zadań z obszaru ratownictwa, utworzenie w Komendzie Głównej PSP Wydziału Nadzoru Pedagogicznego dobrze przyczyniło się sprawie poprawiania jakości szkolenia.

Słowa kluczowe: nadzór pedagogiczny, doradztwo metodyczne, szkoły pożarnicze, ośrodki szkolenia, Wydział Nadzoru Pedagogicznego KG PSP