Abstrakt

Cel: Opracowanie metody opartej na modelowaniu geometrycznym w celu zwiększenia skuteczności zarządzania w środowisku projektów ochrony przeciwpożarowej w produkcji przemysłowej technologicznych systemów przeciwpożarowych.

Metodologia: Teoretyczna metoda dziedziczenia skutecznego zarządzania strukturą projektowo-organizacyjną w ochronie przeciwpożarowej i produkcji wyspecjalizowanego sprzętu technicznego przy użyciu modelowania geometrycznego.

Wyniki: Modele matematyczne i geometryczne zarządzania projektem opisujące w sposób graficzny proces optymalnej alokacji środków finansowych w warunkach projektowo-organizacyjnej struktury produkcji przemysłowej sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego. Podstawa metodologiczna tematyki projektowej i zarządzania programem została rozszerzona o zarządzanie projektami zorientowanymi na zastosowanie techniki modelowania geometrycznego w warunkach produkcji przemysłowej produktów techniki pożarowo-ratowniczej. Zastosowanie metod modelowania geometrycznego w zarządzaniu projektowo-organizacyjnym produkcji wyspecjalizowanych systemów technicznych oraz inżynierii systemów zapewnia optymalizację całego procesu produkcji i automatyzację zarządzania.

Wnioski: Opracowano matematyczne i geometryczne modele zarządzania zasobami do zastosowania w produkcji przemysłowej wyspecjalizowanych produktów technicznych oraz produktów związanych z ochroną przeciwpożarową. Stworzono model graficznej wizualizacji procesu skutecznego zarządzania projektem przy podziale środków finansowych dla warunków produkcji przemysłowej wyspecjalizowanej techniki pożarowo-ratowniczej. Zastosowanie mechanizmów geometrycznego modelowania pozwoliło osiągnąć cel główny – synergię elementów całego procesu produkcji.

Słowa kluczowe: modelowanie geometryczne, projekty, modele, zasoby, technika pożarnicza i wyspecjalizowana

Typ artykułu: artykuł przeglądowy