Abstrakt

Cel: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie organizacji i wyposażenia Komponentu Medycznego Państwowej Straży Pożarnej (KOMED PSP).

Wprowadzenie: W dniach 26–31 lipca 2016 r. w Krakowie odbyły się XXXI Światowe Dni Młodzieży (ŚDM). Na program tych uroczystości składały się spotkania z ojcem świętym Franciszkiem oraz towarzyszące im wydarzenia o charakterze religijnym i kulturalnym. Za zabezpieczenie medyczne tych uroczystości odpowiedzialne było Krakowskie Pogotowie Ratunkowe (KPR). Zabezpieczenie to obejmowało: patrole piesze, patrole ruchome, stałe punkty medyczne, namioty szpitalne i zespoły ratownictwa medycznego (ZRM). Patrol pieszy stanowiły co najmniej dwie osoby, z których minimum jedna była pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub ratownikiem. W skład patrolu ruchomego wchodziła jedna osoba posiadająca uprawnienia ratownika, natomiast w ramach stałego punktu medycznego pracowały dwie osoby: lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki lub ratownicy. W namiocie szpitalnym pracował jeden lekarz oraz pięć innych osób. Jednym z elementów zabezpieczenia medycznego, pełniącym funkcję namiotu szpitalnego, był KOMED PSP. Składa się on z połączonych ze sobą i tworzących całość namiotów pneumatycznych, w tym z: namiotu TRIAGE, namiotu reanimacyjnego, namiotu zabiegowego, namiotu obserwacyjnego, namiotu-ambulatorium, namiotu-magazynu, namiotu operacyjno-technicznego i namiotu łącznikowego. Namiot TRIAGE wyposażony jest w materiały do prowadzenia dokumentacji medycznej, a także jedno stanowisko do oceny stanu poszkodowanego. Namiot reanimacyjny składa się z 2 stanowisk monitorowanych, wyposażonych w 2 defibrylatory, respirator, ssak elektryczny, pompę infuzyjną, aparat USG oraz analizator parametrów krytycznych. Namiot zabiegowy posiada 4 stanowiska wraz z zestawami do monitorowania funkcji życiowych. Z kolei namiot obserwacyjny posiada 10 stanowisk do monitorowania pacjentów i jest dodatkowo wyposażony w defibrylator AED. W namiocie ambulatorium znajdują się 2 stanowiska do badania pacjentów z drobnymi obrażeniami i dolegliwościami, natomiast namiot operacyjno-techniczny jest przeznaczony do działań zespołu dowodzenia. Zadaniem namiotu łącznikowego jest połączenie poszczególnych elementów KOMED PSP oraz zaplecza logistycznego. KOMED PSP udzielił pomocy medycznej 388 osobom z różnych krajów.

Projekt i metody: Materiałem badawczym była dokumentacja opracowana przez organizatora zabezpieczenia medycznego ŚDM Kraków 2016 oraz przez powołany zespół specjalistów z PSP. W dokumentacji opisano zasady organizacji KOMED PSP.

Wnioski: KOMED PSP był istotnym ogniwem w zabezpieczeniu pielgrzymów w trakcie ŚDM Kraków 2016.

Słowa kluczowe: Światowe Dni Młodzieży, namiot szpitalny, komponent medyczny, zabezpieczenie medyczne, impreza masowa

Typ artykułu: artykuł przeglądowy