Abstrakt

Cel: W 2022 roku na jeziorach Zegrzyńskim i Orzysz przeprowadzono testy, których przedmiotem była łódź motorowa z kadłubem wykonanym w technologii HDPE i konstrukcją zbliżoną do łodzi hybrydowej (ang. rigid-inflatable boat, RIB). Celem testów było zbadanie możliwości eksploatacyjnych łodzi motorowych typu SRB53 i uzyskanie wstępnej informacji o konfiguracji wyposażenia.

Wprowadzenie: Łodzie motorowe o najlepszych parametrach powinny być standardowym wyposażeniem ratownictwa wodnego. Na rynku dostępne są łodzie motorowe, których kadłuby zbudowane są z zastosowaniem polietylenu wysokiej gęstości (ang. high density polyethlylen, HDPE).

Metodologia: W badaniu wzięło udział 57 osób, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, żołnierzy NATO, policji i służb ratowniczych oraz przedsiębiorstw i pozarządowych podmiotów prowadzących działalność w zakresie ratownictwa wodnego. Założono hipotezę roboczą, że testowane łodzie motorowe, w których połączono technologię HDPE z konstrukcją łodzi hybrydowej mogą dorównywać łodziom RIB pod względem eksploatacyjnym oraz mieć przewagę w aspekcie trwałości i odporności na uszkodzenie kadłuba. Jednym z elementów tego badania było także przeprowadzenie sondażu diagnostycznego na niewielkiej próbie z zastosowaniem technik badawczych, takich jak: obserwacja, wywiad i test oraz narzędzia badawczego w formie arkusza obserwacyjnego. Badania przygotowano, przeprowadzono i zamknięto wg następującej kolejności: opracowanie procedury badań, zgromadzenie materiału badawczego, opracowanie wyników, analiza teoretyczna uzyskanego materiału i wyprowadzenie wniosków. Zakres badania łodzi obejmował odchodzenie i przybijanie do kei, zachowanie się łodzi podczas dokonywania zakrętów i gwałtownych zwrotów w obie strony przy różnych prędkościach oraz test na trwałość kadłuba.

Wyniki: Wyniki testów i opinie były pozytywne, wskazano wiele zalet kadłuba testowanej łodzi, przy jednym parametrze ujemnym – większej masie w stosunku do tradycyjnych łodzi ratowniczych. Hipoteza robocza została potwierdzona: łodzie motorowe w technologii HDPE z konstrukcją łodzi hybrydowej dorównują pod względem eksploatacyjnym łodziom RIB oraz są od nich trwalsze i odporniejsze na uderzenia. Nowoczesna technologia HDPE jest przydatna do produkcji łodzi. Ze względu na przeznaczenie łodzi należy założyć różną jej konfigurację i wyposażenie.

Słowa kluczowe: łodzie motorowe, ratownictwo wodne, polietylen, technologia, innowacja

Typ artykułu: artykuł przeglądowy

Bibliografia:

 1. Telak J., Przygotowanie ratowników w województwie świętokrzyskim do działań na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych, Wyd. Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2017.
 2. Ciekawe Statystki, wpis na blogu internetowym, https://www.ciekawestatystyki.pl/2021/07/statystyki-utoniec.html [dostęp: 29.10.2022].
 3. Deaths by accidental drowning and submersion, Statystyki utonięć według Eurostatu, https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20200806-1 [dostęp: 29.10.2022].
 4. Witryna internetowa WHO, https://www.who.int/ [dostęp: 29.10.2022 r.].
 5. Statystki Komendy Głównej Policji, https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/utoniecia [dostęp: 29.10.2022].
 6. Telak J., Frąckowiak M., Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych i terenach przywodnych, aspekt trzeźwości, w: Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna. Wybrane zagadnienia, J. Telak, D. Skalski, E. Zieliński, D. Czarnecki (red.), Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk 2020.
 7. HDPE-PE, Internetowy słownik branżowy Plastechopedia, https://www.plastech.pl/plastechopedia/HDPE-PE-HD-98 [dostęp: 29.10.2022].
 8. Araújo J.R., Waldman W.R., De Paoli M.A., Thermal properties of high density polyethylene composites with naturalfibres: Coupling agent effect, “Polymer Degradation and Stability” 2008, 93(10), 1770–1775, https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2008.07.021.
 9. Askeland D.R., Wright W.J., The science and engineering of materials, Publ. Cengage Learning, Boston 2016.
 10. Seachtling H., Tworzywa sztuczne. Poradnik, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
 11. PN-EN ISO 14731:2019-05 – zadania nadzoru spawalniczego.
 12. Mhike W., Focke W.W., Surface resistivity and mechanical properties of rotationally molded polyethylene/graphite composites, “Journal of Vinyl and Additive Technology” 2013, 19(4), 225–301, https://doi.org/10.1002/vnl.21316.
 13. Małaśnicka W., Małaśnicki J., Technologia tworzyw sztucznych, cz. II, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1972.
 14. Stasiek J., Wytłaczanie tworzyw polimerowych. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2007.
 15. Łączyński B., Tworzywa sztuczne i ich przetwórstwo, Seria: Techniki wytwarzania, Wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
 16. Janson L., Rury z tworzyw sztucznych do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, wyd. Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, Toruń 2010, s. 372.
 17. Kuliczkowski A., Wybrane problemy dotyczące projektowania rurociągów polietylenowych cz. II, „Instal. Teoria i praktyka w instalacjach” 2011, 5, 29–33.
 18. Witryna internetowa firmy Tideman Boats, https://tidemanboats.com/ [dostęp: 29.10.2022].
 19. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2011, Nr 208, poz. 1240; Dz.U. 2022 r. poz. 147).
 20. Telak J., Sprawozdanie z aktywności naukowej Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie w roku akademickim 2021/2022, WSEwS, Warszawa 2022.
 21. Witryna internetowa firmy Whaly Boats, https://www.whaly.com/ [dostęp: 29.10.2022].
 22. Witryna internetowa firmy Parker Poland Sp. z o.o., www.parkerpoland.eu [dostęp: 29.10.2022].
 23. Witryna internetowa firmy Pioner – Easy Boating, https://pionerboat.co.uk/models/pioner-multi/ [dostęp: 29.10.2022].
 24. Witryna firmy Roto-Tech, www.roto-tech.com.pl [dostęp: 29.10.2022].
 25. Łodzie hybrydowe, wpis na portalu WOPR-u, www.wopr.pl/ratownictwo/sprzet/plywajcy/1028-odzie-hybrydowe [dostęp: 29.10.2022].