Współpraca

Artykuły przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem panelu redakcyjnego Editorial System. Aby przejść do systemu, należy kliknąć w przycisk „Wyślij artykuł”.

Wszystkie artykuły publikowane w SFT są poddawane procesowi podwójnie ślepej recenzji. Zapraszamy specjalistów związanych z zakresem tematycznym SFT do współpracy w roli recenzentów!

Proponujemy promocję wydarzeń o charakterze edukacyjnym i naukowym o zasięgu, randze i znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Zapraszamy do wnioskowania o patronat medialny SFT.

O czasopiśmie

Safety & Fire Technology

ISSN (print) 2657-8808
ISSN (electronic) 2658-0810

Czasopismo recenzowane, w którym publikowane są oryginalne artykuły naukowe, doniesienia wstępne, artykuły przeglądowe, studia przypadków. Do numeru 4/2018 czasopismo wydawane było jako "BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza / Safety & Fire Technique" (ISSN 1895-8443).

Zgodnie z Komunikatem MNiSW z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Safety & Fire Technology” przyznawanych jest 40 pkt do dorobku naukowego autora.

Dyscypliny według MNiSW: inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki o bezpieczeństwie

Zakres tematyczny czasopisma:

  • teoria i modelowanie rozwoju pożaru
  • metody i środki zapobiegania pożarom oraz ograniczania ich skutków
  • dochodzenia popożarowe i analiza ryzyka pożaru
  • taktyka, technika i bezpieczeństwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych
  • aspekty prawne i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
  • bezpieczeństwo i ochrona ludności
  • zagrożenia i ochrona środowiska
  • materiały w ochronie środowiska i zagrożeniach pożarowych
  • nowoczesne technologie w ochronie przeciwpożarowej i ochronie środowiska

Aktualności

 

Polecamy uwadze najnowszy numer naszego półrocznika - SFT 2/2023, a w nim artykuł przewodni wydania pt. "Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania matematycznego poziomych pożarów strumieniowych" oraz kontynuację cyklu artykułów dotyczących napędów alternatywnych.

 

Zapraszamy do udziału w VII Międzynarodowym Kongresie Safe Place pn. Odporność obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej wobec zagrożeń wojennych, hybrydowych i kryminalnych, który odbędzie się w dniach 27-28.11.2024 r. w Jachrance. CNBOP-PIB objęło wydarzenie patronatem honorowym i medialnym. Więcej informacji: https://safeplace.edu.pl/

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowością wydawniczą CNBOP-PIB  pt. Kieszonkowy poradnik kierującego działaniem ratowniczym.

Publikację można zakupić tutaj.

 

Z przyjemnością informujemy, że "Safety & Fire Technology" otrzymało dofinansowanie MEiN w ramach programu "Rozwój czasopism naukowych". Przyznane środki zostaną przeznaczone m.in. na tłumaczenie zgłaszanych artykułów na język angielski.

 

 

Bazy naukowe

Współpraca